Koronavírusos betegek kezelése

Az igénylést elutasította a(z) Szegedi Tudományegyetem.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre az intézményben koronavírusos betegek kezelésére felkészített, 2020. november 6. és 2021. február 1. között meglévő ágyainak számát, továbbá ezek közül az ugyanebben az időintervallumban foglalt ágyak számát, napi bontásban! Továbbá kérem, szíveskedjen elküldeni számomra az ezekben az intézményekben 2020. október 1. és 2021. február 1. között elhalálozott betegek számát szintén napi bontásban, külön feltüntetve azoknak a számát, akiknél korábban koronavírus-fertőzést állapítottak meg!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 5.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Alábbi közérdekű adatigénylésére hivatkozással megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem határidőhosszabbítást kérő levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főosztály!

Köszönöm, várom.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése
szerint az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti
közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz
eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó
szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.

 

A fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatom, hogy az Ön által kért
adatokat az adatigénylésének beérkezését követő 45 napon belül áll
módunkban megküldeni.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése
szerint az Infotv. 29. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem érintve, a
(3) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható,
ha az igénynek a (3) bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az
Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel
összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné.

 

Ezúton tájékoztatom, hogy az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3)
bekezdése szerinti – az alábbi levélben jelzett 45 napos határidőt – 45
nappal meg kívánjuk hosszabbítani tekintettel arra, hogy az igénynek a (3)
bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Egyetemünknek a
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is
veszélyeztetné.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

 

főigazgató

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

From: SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató
Sent: Tuesday, March 9, 2021 6:49 PM
To: '[FOI #17189 email]'
<[FOI #17189 email]>
Subject: RE: Közérdekű adatigénylés - Koronavírusos betegek kezelése -
Szegedi Tudományegyetem

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése
szerint az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti
közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz
eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó
szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.

 

A fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatom, hogy az Ön által kért
adatokat az adatigénylésének beérkezését követő 45 napon belül áll
módunkban megküldeni.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

2 Attachments

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére, jelen levelemhez
mellékelten küldöm a 2020. november 06. - 2021. február 01. napja között
fenntartott COVID ágyak számát, az ezek közül foglalt ágyak számát,
valamint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ területén 2020.
október 01. - 2021. február 01. napja között elhalálozott betegek számát -
külön a Járványügyi Ellátó Központban, külön a szürke zónában és külön a
Klinikai Központ egyéb egységeiben elhalálozottak számát megjelölve - napi
bontásban. Az eredeti megkeresésben foglaltakra reagálva utóbbi Excel
táblázat tartalma kapcsán jelzem, hogy a Járványügyi Ellátó Központban
elhalálozott személyeknél a halállal végződött ellátási esemény keretében
igazolódott COVID pozitivitás, a szürke zónában elhalálozott 11 főből
pedig 5 főnél állt fenn ugyanez. Az egyéb területen elhalálozottaknál a
halállal végződött ellátási esemény során nem igazolódott COVID
pozitivitás.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése