Koronavírusos betegek a Kenézy Kórházban és a Klinikai Központban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, valamint a Klinikai Központ koronavírusos betegek kezelésére felkészített, 2020. december 17. és 2021. február 7. között meglévő ágyainak számát, továbbá ezek közül az ugyanebben az időintervallumban foglalt ágyak számát, napi bontásban! Továbbá kérem, szíveskedjen elküldeni számomra az ezekben az intézményekben 2020. december 17. és 2021. február 7. között elhalálozott betegek számát szintén napi bontásban, külön feltüntetve azoknak a számát, akiknél korábban koronavírus-fertőzést állapítottak meg!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 7.

Üdvözlettel:

Tóth Tamás

DE Sajtóiroda, Debreceni Egyetem

Tisztelt levélíró!

Tájékoztatom, hogy a Debreceni Egyetem Adatvédelmi Központja az illetékes a közérdekű adatigénylések kapcsán.

Adatigénylését a https://unideb.hu/hu/kozerdeku-adatigeny... felületen vagy az [email address] email címen tudja beküldeni.

Együttműködését köszönjük!

Üdvözlettel:
DE Sajtóiroda

idézett részek megjelenítése

Debreceni Egyetem Klinikai Központjának elnöke, Debreceni Egyetem

  

Tóth Tamás

részére

Tisztelt Tóth Tamás!

A 2021. február 7-én kelt, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának
címzett – „Koronavírusos betegek a Kenézy Kórházban és a Klinikai
Központban - Debreceni Egyetem” tárgyú közérdekű adatigénylés
vonatkozásában elküldött levelével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott kérelmének, az Infotv. 29. § (1) bekezdésben
meghatározott 15 napos határidő helyett – figyelemmel a veszélyhelyzet
idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésére – 45 napon belül
teszünk eleget, tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt
kihirdetett veszélyhelyzetből fakadóan a határidőben való teljesítés a
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladataink ellátását veszélyeztetné.

További türelmét kérve, megértését köszönve,

Tisztelettel:

Prof. Dr. Szabó Zoltán s.k. 

elnök

Klinikai Központ 

idézett részek megjelenítése