Koronavírusos betegek a Kenézy Kórházban és a Klinikai Központban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, valamint a Klinikai Központ koronavírusos betegek kezelésére felkészített, 2020. november 6. és december 10. között meglévő ágyainak számát, továbbá ezek közül az ugyanebben az időintervallumban foglalt ágyak számát, napi bontásban! Továbbá kérem, szíveskedjen elküldeni számomra az ezekben az intézményekben október 1. és december 10. között elhalálozott betegek számát szintén napi bontásban, külön feltüntetve azoknak a számát, akiknél korábban koronavírus-fertőzést állapítottak meg!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 10.

Üdvözlettel:

Tóth Tamás

Debreceni Egyetem

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adatig nyl s Koronav rusos betegek a Ken zy K rh zban s a Klinikai K zpontban Debreceni Egyetem.txt

    4K Download View as HTML

This is the mail system at host mail.unideb.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[DE request email]>: maildir delivery failed: create maildir file
/var/virtual-mail//unideb.hu/info/tmp/1607613404.P20115.mail: Disk quota
exceeded

Ismét elküldtük a kérést a Debreceni Egyetem címre, új kapcsolattartási cím használatával.

DE Sajtóiroda, Debreceni Egyetem

Tisztelt Tóth Tamás!

Tájékoztatjuk, hogy az intézményi tájékoztatási rend szerint közérdekű adatigénylését a https://unideb.hu/hu/kozerdeku-adatigeny... felületen tudja beküldeni.
A levelét illetékességből az Adatvédelmi Központhoz továbbítottuk.

Üdvözlettel:
DE Sajtóiroda

idézett részek megjelenítése

Debreceni Egyetem Klinikai Központjának elnöke, Debreceni Egyetem

3 Melléklet

Tóth Tamás
részére
Tisztelt Tóth Tamás!
Csatoltan küldöm Prof. Dr. Szabó Zoltán elnök úr válaszlevelét.
Tisztelettel:
Házi Margit
Elnöki Hivatal
Klinikai Központ 

From: Tóth Tamás <[email address]>
Sent: Tuesday, January 5, 2021 4:06 PM
To: [DE request email]
Subject: Közérdekű adatigénylés
Tisztelt DE Sajtóiroda!
Még december 16-án adtam be közérdekű adatigénylést önökhöz az egyetem
honlapján található űrlapon keresztül. A koronavírusos betegek
kezelésére alkalmas kórházi ágyakról és az elhunytak számáról szóló
adatkérésemre azóta sem kaptam választ. Megkapták az adatkérést?
Előre is köszönöm a választ!
Üdvözlettel:
Polgár Tóth Tamás
debreciner.hu

idézett részek megjelenítése