Koronavírus fertőzéssel kórházban lévők megoszlása

Nemzeti Népegészségügyi Központ nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. 12.20. és 2021. 10.01 között
- hányan kerültek összesen kórházba koronavírus fertőzéssel
- a kórházi ápolásra szoruló koronavírusos betegek közül hányan voltak beoltva
- ebből hányan kapták meg az első dózist, és hányan mindkettő / esetleg mindhárom adagot.

Azt is adják meg, hogyan változott ugyanez a szám (oltottak és oltatlanok, első, illetve második oltást megkapók) a lélegeztetőgépen lévő fertőzöttek, illetve a koronavírusban elhunyt betegek esetében.

Amennyiben lehetséges, kérem, arról is tájékoztassanak, hogy a kórházban, illetve lélegeztetőgépen lévő betegek, illetve elhunytak milyen típusú oltásokat kaptak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 2.

Üdvözlettel:

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

megküldve kizárólag elektronikus úton:

[1][FOI #19134 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Alábbi megkeresésére hivatkozva, csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 66877-2/2021/JF iktatószámú tájékoztatását.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #19134 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 66877-3/2021/JF
iktatószámú válaszlevelét.

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Országos Tisztifőorvos, Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Köszönöm szépen a választ. Kérem, ebben az esetben legyenek szívesek megmondani, hogy pontosan milyen bontásban érhetőek el adatok az általam kért információkról, milyen nyilvántartás létezik Önöknél az oltottak-oltatlanok arányáról a kórházban ápolt koronavírus fertőzöttek, lélegeztetőgépen lévők, illetve covid-19 miatt elhunyt személyek között?

Segítő együttműködését és válaszát előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szopkó Zita

részére

 

[1][FOI #19134 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 1212-1/2022/JF
iktatószámú válaszát.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

idézett részek megjelenítése