Koronavírus elhunytakra és gyógyultakra vonatkozó településszintű adatok

Szabó Krisztián made this Közérdekűadat request to Nemzeti Népegészségügyi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- a koronavírushoz köthető napi halálozások (nem kumulatív), idősoros, településszintű lebontású adatait az elmúlt 12 hónapból;

- a koronavírusból naponta felgyógyultak (nem kumulatív), idősoros, településszintű lebontású adatait az elmúlt 12 hónapból;

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 24.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztián

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szabó Krisztián
részére

[FOI #19758 email]

Tisztelt Uram!

Hivatkozva alábbi adatigénylésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 13419-2/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Szabó Krisztián

részére

 

[1][FOI #19758 email]

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Hivatkozva alábbi adatigénylésére, csatoltan megküldöm a Nemzeti
Népegészségügyi Központ 13419-3/2022/JF iktatószámú tájékoztatását.

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

3 Attachments

Szabó Krisztián részére

[1][FOI #19758 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Hivatkozással alábbi megkeresésére mellékelten küldöm a 13419-4/2022/JF
iktatószámú válaszlevelünket.

 

 

Tisztelettel:

   

[2]cid:[email protected] Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos

megbízásából

 

Minárik Bernadett

titkársági referens

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

E-mail: [3][NNK request email]

 

 

 

 

 

 

From: Szabó Krisztián <[4][FOI #19758 email]>

Sent: Thursday, February 24, 2022 1:35 PM

To: Országos Tisztifőorvos <[5][NNK request email]>

Subject: Közérdekűadat igénylés - Koronavírus elhunytakra és gyógyultakra
vonatkozó településszintű adatok

 

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

- a koronavírushoz köthető napi halálozások (nem kumulatív), idősoros,
településszintű lebontású adatait az elmúlt 12 hónapból;

 

- a koronavírusból naponta felgyógyultak (nem kumulatív), idősoros,
településszintű lebontású adatait az elmúlt 12 hónapból;

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2022. február 24.

 

Üdvözlettel:

 

Szabó Krisztián

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[6][FOI #19758 email]

 

Is [7][NNK request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Nemzeti Népegészségügyi Központ? If so, please contact us
using this form:

[8]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[9]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

idézett részek megjelenítése

Szabó Krisztián

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!

Köszönjük az elküldött táblázatot, további kérdésekkel fordulnánk Önökhöz.
A kapott táblázat alapján az elhunytak számát naponként összesítve (a településszintű adatokat nem figyelembe véve) jelentős eltéréseket találtunk a napi halálozási számok és a koronavirus.gov.hu-n naponta közzétett elhunytak száma között. Egyrészt, egyik napnál sem egyezett meg a kapott táblázat összesített értéke a koronavirus.gov.hu napi értékeivel (hol több, hol kevesebb volt). Másrészt, a kapott időtartamra vonatkozó értékek összesítése 1630 fővel kevesebbet tartalmazott, mint a koronavirus.gov.hu ugyanazon időtartamra összesített adatai.

Érdeklődnék, hogy mi az eltérés oka és melyik adatsor tekinthető a megbízható, valódi adatnak a koronavírusban elhunytak számát illetően.

Üdvözlettel:

Szabó Krisztián

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

1 Attachment

Szabó Krisztián
részére

[FOI #19758 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan megküldöm a Nemzeti Népegészségügyi Központ 13419-6/2022/JF iktatószámú levelét.

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
megbízásából

Minárik Bernadett
titkársági referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Országos Tisztifőorvosi Titkárság
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
E-mail: [NNK request email]

idézett részek megjelenítése

Szabó Krisztián

Tisztelt Országos Tisztifőorvos!

Köszönöm megtisztelő válaszát, további kérdéssel fordulnék Önhöz, az adatbázissal kapcsolatban.
Korábbi válasza alapján a napi halálozási adatok eltérését a koronavirus.gov.hu-n közzétett adatoktól azzal indokolta, hogy más dátum alapján összegzik az NNK-nál és a koronavirus.gov.hu-nál: az NNK a halál dátuma alapján, a koronavirus.gov.hu a halálesetekről való értesülés alapján. Ez valóban indokolhatja, hogy ugyanazon napoknál a halálesetek száma nem egyezik; korábbi, fertőzöttekről szóló adatigényléseinknél is véltünk felfedezni apróbb eltéréseket a koronavirus.gov.hu adataitól – ugyan nem ennyire nagy mértékben. Például, az 1918-4/2022/JF iktatószámú igénylésünkben (https://kimittud.hu/request/19485/respon...) lévő napi fertőzöttségi adatok, csak néhány napnál mutattak eltérést, és összesen 20 fertőzöttel tért el az ugyanazon időtartamra vizsgált, koronavirus.gov.hu-n közzétett számoktól.
A jelenlegi, elhunytak idősoros, településszintű adatait tartalmazó adatsor összesített értéke viszont 1630 fővel kevesebb, mint a koronavirus.gov.hu-n közzétett összesítés ugyanezen időtartamra. Érdeklődnék, hogy hova lett 1630 fő az Önöknél lévő, elhunytakat tartalmazó adatbázisból, hogyha a koronavirus.gov.hu-n lévő "Elhunytak" oldalon (https://koronavirus.gov.hu/elhunytak) sorszám, kor, nem, alapbetegség feltüntetésével teszik közzé az elhunytak listáját, ami alapján nem feltételezett, hogy ezen adatok hamisak vagy hibásak lennének?

Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel:

Szabó Krisztián