Környezetvédelmi adatszolgáltatás

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

ARCHIVUM-Önkormányzat -Közérdekű adatok -Környezetvédelem- Környezetvédelmi Információ Mérőállomás (MMK) 2018-2019 adatai)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 16.

Üdvözlettel:

Bonnyai Zoltán
[email address]
MMK o1-8761 környezetvédelmi szakértő

Felhasználás: a IX. ker. Tóth K u sarokteleksaroktelek (volt MIRELIT hűtőház)) KÖRNYZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Barna Renáta, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt Bonnyai Zoltán Úr!

 

Főjegyző Asszony megbízásából mellékelten megküldöm 2020. november 15-án
elektronikusan benyújtott közérdekű adatigénylésére vonatkozó
válaszlevelét.

 

Tisztelelettel:

Barna Renáta
környezetvédelmi munkatárs
   [2][email address]
 
[1]Ferencváros
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
[3]Cím:  1092 Budapest, Bakáts tér 14.
[4]Web: [5]ferencvaros.hu
[6]facebook [7]Ferencváros

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
5. https://www.ferencvaros.hu/
7. https://www.facebook.com/FerencvarosOnko...