Tisztelt Kormány!

Kérem, szíveskedjen RÉSZLETEIBEN KIMÁSOLHATÓAN, ELEKTRONIKUSAN BIZTOSÍTANI az alábbi című, illetve megnevezésű
KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADAT MEGISMERHETŐSÉGÉT:

a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. melléklete

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok:

1. Hivatalos név (teljes név)
2. Székhely
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
6. Központi elektronikus levélcím (A közvetlen elérés biztosításával.)
7. A honlap URL-je
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
10. Az ügyfélfogadás rendje Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva

TELJES
KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 25.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Kormány

1 Attachment

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/445/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Kiss László                                                               
                          

részére           
                                                                                        
                                             

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen RÉSZLETEIBEN KIMÁSOLHATÓAN, ELEKTRONIKUSAN
BIZTOSÍTANI az alábbi című, illetve megnevezésű KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADAT
MEGISMERHETŐSÉGÉT:

a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. melléklete

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok:

1. Hivatalos név (teljes név)

2. Székhely

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 4. Telefonszám (nemzetközi
vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve
szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 5. Faxszám (nemzetközi vagy
belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás-
vagy hálózatkijelölő számmal) 6. Központi elektronikus levélcím (A
közvetlen elérés biztosításával.) 7. A honlap URL-je 8. Ügyfélszolgálat
vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám,
ügyfélfogadás helye, postacíme) Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy
közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az
elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként
csoportosítva.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ha több önálló
ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként
eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy
közönségkapcsolatonként csoportosítva.

10. Az ügyfélfogadás rendje Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy
közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az
elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként
csoportosítva

TELJES

KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG.”

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért adatok az alábbi linken elérhetőek:

[1]https://kormany.hu/miniszterelnokseg/ele...

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

   Tisztelettel:

 

                                                                             
                                      Miniszterelnökség

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://kormany.hu/miniszterelnokseg/ele...

Az adatigénylés részbeni teljesítése:

dr. Gulyás Gergely

Miniszterelnökség

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 6.

Telefonszám: +36-1-795-5000

Fax: +36-1-795-0381

E-mail: erkeztetok kukac me.gov.hu

Sajtókapcsolat: sajto kukac me.gov.hu

Honlap: https://kormany.hu/miniszterelnokseg

Adatvédelmi tisztviselő neve: Laki Tibor

Elektronikus levelezési címe: adatvedelmitisztviselo kukac me.gov.hu

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (ME)!

Kérem, szíveskedjen azt a közadatot, ismeretet megküldeni, hogy
- a Kormány = Miniszterelnökség,
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) szerinti, jogszabályban nem szabályozott kérdés-e a 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás 1. § (4) 3. központi honlap: www.kormany.hu, internetes oldal Miniszterelnökség elnevezésű alhonlapja, és
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) szerinti, jogszabályban szabályozott kérdés-e az Infotv. IV. FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE és az elektronikus közzététel részletes szabályait meghatározó egyéb jogszabályok kérdésköre,
- hol van a Miniszterelnökség szerv törvényben meghatározott formájú és tartalmú közzétételi listája, A közzétételi lista?

Hivatkozott jogszabály:
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) * A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen
a) * a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet,
c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket,
d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,
e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,
f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,
g) * a vezetékes- és mobiltelefonok használatát, és
h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Kormány

1 Attachment

                                                                                             

 

Ikt.: JHÁT-PDF/474/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés  

 

Kiss
László                                                                                                    

részére                                                                         
                                  

                                                                                                     

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) Kérem, szíveskedjen azt a közadatot, ismeretet megküldeni, hogy

- a Kormány = Miniszterelnökség,

- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) szerinti,
jogszabályban nem szabályozott kérdés-e a 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás
1. § (4) 3. központi honlap: www.kormany.hu, internetes oldal
Miniszterelnökség elnevezésű alhonlapja, és

- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) szerinti,
jogszabályban szabályozott kérdés-e az Infotv. IV. FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ
ADATOK KÖZZÉTÉTELE és az elektronikus közzététel részletes szabályait
meghatározó egyéb jogszabályok kérdésköre,

- hol van a Miniszterelnökség szerv törvényben meghatározott formájú és
tartalmú közzétételi listája, A közzétételi lista? (…)”

 

Kérem, hogy az Infotv. 28. §-ának (3) bekezdése alapján szíveskedjék
igényét pontosítani, megjelölni, hogy a kérdései konkrétan mely adatok
kiadására irányulnak.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

                                                                                             
                         

 Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (ME)!

Adatigénylésem a vonatkozó jogszabályokban pontosan meghatározott közérdekű adatokra vonatkozott.

Az adatigénylésemben foglaltakon túl tájékoztatom még az alábbi, vonatkozó jogszabályokban foglalt, tevékenységével kapcsolatos ismeretekről, és kiemelem, hogy a jogszabályban pontosan meghatározott általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell közzétennie minden központi államigazgatási szervnek a kormánybizottság kivételével.

Válasza és a jog szerint pontosan azt az információt kérem, hogy a Kormány, a Miniszterelnökség, a minisztérium központi államigazgatási szerv-e, és összesen pontosan hány és pontosan milyen nevű központi államigazgatási szerv közös honlapja a kormany.hu pontosan melyik jogszabály alapján és pontosan mely dátum óta, ha ezekkel az ismeretekkel rendelkezik.

A többi kérdésemre csak akkor szíveskedjen válaszolni, ha a vonatkozó jogszabályt értelmezhetőnek, egyértelműnek tartja, érti és alkalmazza.

Info törvény:
IV. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE
22. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség

32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
23. Az elektronikus közzététel kötelezettsége

33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

(2) A 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján – ha törvény másként nem rendelkezik – közzéteszi
a) * a Sándor-palota, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség,
b) *
c) * a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az országos kamara, valamint
d) * a fővárosi és vármegyei kormányhivatal.
(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.

4. A közzétételi listák

37. § (1) * A 33. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) – a (4) és (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti (ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA!) általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.

III. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE
20. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai
26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
21. A közérdekű adat megismerése iránti igény
28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (ME)!

Vonatkozó jogszabály még az Infotörvény 3. Értelmező rendelkezések
3. §, melyből kiemelem a
"bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen ...a szakmai tevékenységre, ... a működést szabályozó jogszabályokra, ... vonatkozó adat" KÖZÉRDEKŰ ADAT rendelkezést.

3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Kormány

1 Attachment

 

 

[1]cid:[email protected]

 

Ikt.: JHÁT-PDF/24/2024

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

Kiss László

részére           
                                                                                      

                                                                

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„(…) Válasza és a jog szerint pontosan azt az információt kérem, hogy a
Kormány, a Miniszterelnökség, a minisztérium központi államigazgatási
szerv-e, és összesen pontosan hány és pontosan milyen nevű központi
államigazgatási szerv közös honlapja a kormany.hu pontosan melyik
jogszabály alapján és pontosan mely dátum óta, ha ezekkel az ismeretekkel
rendelkezik.(…)”

 

Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a
Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, a közigazgatás legfőbb
szerve.

 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2. § (2) §-ának
a) és c) pontja értelmében a Kormány és a minisztérium központi
kormányzati igazgatási szerv.

 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján a központi kormányzati igazgatási szerv
központi államigazgatási szerv.

 

Fentiek értelmében a Kormány, a minisztérium, így a Miniszterelnökség is
központi államigazgatási szerv.

 

Kérdésnek második fordulata szerinti adatok az alábbi linken elérhetőek:
[2]https://kormany.hu/

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
2. https://kormany.hu/

Tisztelt Kormány!

Még mindig várom a választ vagy elutasítást a Kormányhoz intézett következő adatigényemre:
A kormány és a minisztérium (pl. ME) "közös honlapja a kormany.hu pontosan melyik
jogszabály alapján és pontosan mely dátum óta" van?
Válasz nincs a hivatkozott kormany.hu-n, az impresszumban sem.

Üdvözlettel:
Adatigénylő

Közérdekű adatigénylés (ME), Kormány

1 Attachment

 

Kiss
László                                                                           
             Ikt.: JHÁT-PDF/62/2024

részére
                                                                                             
Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint pontosította.

„A kormány és a minisztérium (pl. ME) "közös honlapja a kormany.hu
pontosan melyik jogszabály alapján és pontosan mely dátum óta" van?

Válasz nincs a hivatkozott kormany.hu-n, az impresszumban sem.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a kért adatok az alábbi linkeken elérhetőek:

[1]https://2015-2019.kormany.hu/hu/a-honlap...

[2]https://njt.hu/jogszabaly/2011-1166-30-22

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

         Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://2015-2019.kormany.hu/hu/a-honlap...
2. https://njt.hu/jogszabaly/2011-1166-30-22

Adatigénylés teljesített része:

A Magyar Köztársaság Kormányának hivatalos webes kommunikációs eszköze a www.kormany.hu kormányportál.

1166/2011. (V. 26.) Korm. határozat
a Kormány hivatalos tájékoztatási honlapjáról
1. A Kormány dönt a kormányzati online kommunikációval kapcsolatos fejlesztések összehangolásáról, valamint arról, hogy a Magyar Köztársaság Kormányának hivatalos webes kommunikációs eszköze a www.kormany.hu kormányportál.
2. A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: Miniszter) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felel a www.kormany.hu kormányportál és egyéb, a jövőben létrehozandó kommunikációs célú kormányzati honlapok egységes szerkesztésének, arculatának és folyamatosan frissített tartalmának kialakításáért, valamint az aktualitásukat vesztett tartalmak archiválásáért és hozzáférhetővé tételéért.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Miniszter a 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány irányítása alatt álló szervek webes tájékoztatási célú tevékenységével kapcsolatban:
a) dönt a minisztériumokkal történt egyeztetést követően a kormányzaton belül kezdeményezett új webes kommunikációs eszközök (ilyenek különösen a weboldalak, portálok és internetes naplók) indításáról;
b) irányítja az egységes kormányzati honlaprendszer kialakítását;
c) koordinálja a fejlesztéseket, és biztosítja a fejlesztések közti összhangot;
d) meghatározza a stratégiai kormányzati kommunikációs online fejlesztési célokat;
e) ellenőrzi a tájékoztatási célokat szolgáló webes kommunikációs eszközök használatát;
f) elősegíti technikai segítségnyújtással, szerver-kapacitás, illetve szükség esetén domain-név rendelkezésre bocsátásával a kormányzati szervek webes megjelenését.
4. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, hogy a Miniszter feladatának ellátáshoz szükséges, a 3. pontban foglaltak végrehajtása érdekében kért adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a Miniszter rendelkezésére és a megfogalmazott célok elérése érdekében működjenek együtt a Miniszterrel.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (ME)!

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete és a 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás 1. melléklete alapján kérem elektronikus másolatban szíveskedjen megküldeni
a fenti jogszabályoknak teljesen megfelelő általános közzétételi listáját, ha van a Miniszterelnökségnek ilyen teljesen törvényes és hiánytalan közzétételi listája, és azt a listáját bele tudja tenni egy elektronikus dokumentumba, ha vannak olyanok, akkor beágyazott linkekkel együtt.

Tehát pontosan és kizárólag a teljes, hiánytalan általános közzétételi listáját kérem elektronikus másolatban.

Hiányos listát, linket, kérem ne küldjön, mert olyat nem igényelek.

Üdvözlettel:
Kiss László

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (ME)!

Az információszabadságról szóló törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő, és kérem a hatályos 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítása 1. § (4) 5. szerinti szakmai tartalom - a közérdekű adat megismerése iránti igényre adandó válasz összeállításához szükséges adatok és információk köre - szíves közlését.

Kérem, szíveskedjen a hatályos 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítása 1. § (4) 4. -ben meghatározott belső adatvédelmi felelős, azaz a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár, mint az Infotv. 24. §-ával összhangban kinevezett személy nevét és elérhetőségét részemre megküldeni.

Felhívom figyelét arra, hogy az Infotv. 2018.-ban nagyon megváltozott, és annak 24. §-ában rég - 5 és fél éve - nincs már szó adatvédelmi felelősről, hanem erről:

(1) Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
(2) Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.
(3) Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(4) Az adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.
(5) Az adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott
a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint
b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.
(6) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Üdvözlettel:
Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Kormány

1 Attachment

 

 

 

Kiss
László                                                                           
             Ikt.: JHÁT-PDF/106/2024

részére
                                                                                             
Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete  és
a 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás 1. melléklete alapján kérem
elektronikus másolatban szíveskedjen megküldeni a fenti jogszabályoknak
teljesen megfelelő általános közzétételi listáját, ha van a
Miniszterelnökségnek ilyen teljesen törvényes és hiánytalan közzétételi
listája, és azt a listáját bele tudja tenni egy elektronikus dokumentumba,
ha vannak olyanok, akkor beágyazott linkekkel együtt.

Tehát pontosan és kizárólag a teljes, hiánytalan általános közzétételi
listáját kérem elektronikus másolatban.”

 

Az Infotv. 37. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezően közzéteendő
közérdekű adatok a Miniszterelnökség vonatkozásában a
[1]https://kormany.hu/miniszterelnokseg  és a [2]https://kif.gov.hu/
linkeken elérhetőek.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

         Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://kormany.hu/miniszterelnokseg
2. https://kif.gov.hu/

Közérdekű adatigénylés (ME), Kormány

1 Attachment

 

Kiss
László                                                                           
             Ikt.: JHÁT-PDF/109/2024

részére
                                                                                             
Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Kérem, szíveskedjen a hatályos 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítása 1. § (4)
4. -ben meghatározott belső adatvédelmi felelős, azaz a jogi ügyekért
felelős helyettes államtitkár, mint az Infotv. 24. §-ával összhangban
kinevezett személy nevét és elérhetőségét részemre megküldeni.”

 

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) 37-39 cikkei; valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő
módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018.
évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek hatályba lépése óta a
Miniszterelnökségen adatvédelmi tisztviselő működik.

A kért adatok a [1]https://kormany.hu/miniszterelnokseg/ele...
linken elérhetőek.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

         Miniszterelnökség

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://kormany.hu/miniszterelnokseg/ele...

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (Kormány)!

Adatigénylésre a Kormány következő, a korábbitól eltérő, elérhetőségét adta meg:

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Vecsey Tamás Zoltán

Elektronikus levelezési címe:

adatvedelmitisztviselo (kukac) me.gov.hu

Kérem a fenti teljesítésben foglalt személynek, házon belül szíveskedjen továbbítani alábbi adatigénylésemet:

Tisztelt dr. Vecsey Tamás Zoltán!

A következő adatot / információt / ismeretet igényelem:

- van a Kormánynak elektronikus levélcíme és postai címe, ahol pl. le lehet iratkozni a kéretlen nemzeti konzultációs levelekről?
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet˙ 13. § (2) bekezdés h) szerinti, jogszabályban nem szabályozott kérdés a 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás 1. § (4) 3. központi honlap: www.kormany.hu, internetes oldal Miniszterelnökség elnevezésű alhonlapja?
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) szerinti, jogszabályban szabályozott kérdés-e az Infotv. IV. FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE és az elektronikus közzététel részletes szabályait meghatározó egyéb jogszabályok kérdésköre?
- van a Miniszterelnökség központi államigazgatási szervnek˙˙˙˙ törvényben meghatározott formájú és tartalmú közzétételi listája˙˙?
- van a Kormány központi államigazgatási szervnek˙˙˙˙ törvényben meghatározott formájú és tartalmú közzétételi listája˙˙?

Hivatkozott jogszabály:

˙368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) * A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen
a) * a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet,
c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket,
d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,
e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,
f) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,
g) * a vezetékes- és mobiltelefonok használatát, és
h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

˙˙Info törvény:
IV. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE
22. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
23. Az elektronikus közzététel kötelezettsége

33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

(2) A 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján – ha törvény másként nem rendelkezik – közzéteszi
a) * a Sándor-palota, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség,
b) *
c) * a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az országos kamara, valamint
d) * a fővárosi és vármegyei kormányhivatal.
(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.

4. A közzétételi listák

37. § (1) * A 33. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) – a (4) és (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti (ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA!) általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.

III. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE
20. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai
26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
21. A közérdekű adat megismerése iránti igény
28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

˙˙˙˙Megalapozott˙, névtelen hivatalos válasz:
Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a
Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, a közigazgatás legfőbb
szerve.
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2. § (2) §-ának
a) és c) pontja értelmében a Kormány és a minisztérium központi
kormányzati igazgatási szerv.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján a központi kormányzati igazgatási szerv
központi államigazgatási szerv.
Fentiek értelmében a Kormány, a minisztérium, így a Miniszterelnökség is
központi államigazgatási szerv.

Üdvözlettel:

Kiss László

Vecsey Tamás Zoltán dr., Kormány

3 Attachments

Tisztelt Kiss László Úr!

 

 

 

A [1][Kormány request email] e-mail címre 2024. február 12-én
benyújtott és részemre hivatalból továbbított megkeresésével kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatom.

 

A nemzeti konzultációk szervezése, lebonyolítása nem a Miniszterelnökség
feladatkörébe tartozik, ezért a Miniszterelnökség sem az Ön, sem más
állampolgárok személyes adatait nem kezeli a nemzeti konzultációval
összefüggésben. Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, online
kezdeményezheti annak letiltását, hogy a választási szervek a szavazóköri
névjegyzékben nyilvántartott személyes adatait a választási
kampányidőszakban a jelölt vagy listát állító pártok kérésére kiadják.

A nyilatkozat megtételére a magyarorszag.hu honlapon, az „ADATOK VÁLASZTÁSI
KAMPÁNY CÉLÚ SZOLGÁLTATÁSÁNAK TILTÁSA/ENGEDÉLYEZÉSE” menüpont alatt van
lehetősége. Amennyiben Ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkezik, a lakóhelye
szerint illetékes választási irodánál teheti meg a nyilatkozatát, írásban.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § alapján a polgár az adatainak
szolgáltatását korlátozó vagy tiltó 1. számú melléklet szerinti
adattartalmú nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat) vagy
annak visszavonását ajánlott levélben is megteheti bármely fővárosi és
vármegyei kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a
továbbiakban: járási hivatal), továbbá a 10/B. §-ban kijelölt fővárosi és
vármegyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal). A
polgár korlátozó nyilatkozatát és annak visszavonását a kijelölt
kormányhivatalnál elektronikus úton is előterjesztheti.

 

A Korm. rendelet 2. § alapján az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár
a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, az adatváltozásnak a
nyilvántartáson történő átvezetéséről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc
napon belül gondoskodik.

 

A Korm. rendelet fenti rendelkezései alapján tehát általános érvénnyel
(nem csak kampányidőszakra vonatkozóan) tilthatja meg adatainak kiadását.

Tájékoztatom, hogy az adatvédelmi tisztviselő feladatait és hatáskörét az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény  25/l. § - 25/N. §, illetve a  az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679  (2016. április 27.) rendeletének 37-39. cikkei határozzák meg. A
fentiek alapján az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet
szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi
tisztviselőhöz fordulhatnak.

Figyelemmel arra, hogy levelében feltett további  kérdései nem az Ön személyes
adatainak a Miniszterelnökség általi kezelésével kapcsolatosak, azokat
megválaszolni nincs hatásköröm.

 

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás:       Tisztelettel és üdvözlettel:
Leírás: Leírás: Leírás: logo
[3]aláírás kicsi

dr. Vecsey Tamás Zoltán LL.M.

adatvédelmi tisztviselő

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. III.
emelet 56.

Telefon: +36-1-896-0530

Mobil: +36-30-160-0373  

E-mail: [email address]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. mailto:[Kormány request email]

Tisztelt Vecsey Tamás Zoltán dr.!

Köszönöm, hogy megerősítette azt a törvénysértést, visszaélést, hogy
a kormány = pártállam,
a nemzeti konzultáció = állampárti propaganda,
a konzultációs zaklató levelek címzettje nem gyakorolhatja önrendelkezési jogát a nemzeti konzultációnak nevezett állampárti propaganda megküldése céljából kezelt adata felett,
sem a kormánynak nevezett szervezet, sem a miniszterelnökségnek nevezett szervnek nincs és nem is lesz törvényben előírt és annak megfelelő közzétételi listája, mert azt a nevezett szervezet / szerv nem akar.

Üdvözlettel:
Kiss László