Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tisztelt Cím!

Szeretném megtudni a B.A.Z -Megyei kórház igazgatóinak ,az osztályvezető orvosoknak és főnővéreknek a fizetését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 29.

Üdvözlettel:

Kerényi Márta

B.A.Z. Vármegyei Központi Kórház Főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Tisztelt Adatigénylő!

2024. május 29. napján elektronikus úton közérdekűadat-igényléssel fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházhoz.
Tárgyi közérdekű adatigénye vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy figyelemmel arra, hogy az adatigénylés teljesítése a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár (A jogi szakterületen összesen 3 jogász dolgozik, akiknek a napi munkaidejét leköti a mindennapos ügyek intézése. Tekintettel arra, hogy a kért közérdekű adatteljesítés megfelelő összeállítása és anonimizálása érdekében pluszmunka elrendelését nem tartjuk indokoltnak, az adatcsomag előkészítése csak időben elnyújtva oldható meg.), ezért a közérdekűadat-igénylés teljesítésére nyitva álló, 2024. június 13. napján lejáró határidőt az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbíthatom.

A meghosszabbított határidő 2024. június 28. napján jár le.
Jelen tájékoztatás kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Tisztelettel

Dr. Büdi László
orvosigazgató, mb. főigazgató

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Tel.: 06/46/324-688
Fax: 06/46/323-694
E-mail: [Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház kérő e-mail]
orvos[Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház kérő e-mail]

idézett részek megjelenítése

B.A.Z. Vármegyei Központi Kórház Főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

1 Melléklet

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan továbbítjuk tárgyban írt levelünket.

 

Tisztelettel,

 

Dr. Bűdi László

orvosigazgató, mb. főigazgató

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése