Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. 12.20. és 2022. 01.10. között kórházban ápolt koronavírussal fertőzött betegek közül
- hányan voltak beoltva
- ebből hányan kapták meg az első dózist, és hányan mindkettő / esetleg mindhárom adagot.

Kérem, hogy az adatokat az elérhető legkisebb bontásban adják meg.

Azt is adják meg, hogyan változott ugyanez a szám (oltottak és oltatlanok, első, illetve második oltást megkapók) a lélegeztetőgépen lévő fertőzöttek, illetve a koronavírusban elhunyt betegek esetében. Amennyiben lehetséges, kérem, arról is tájékoztassanak, hogy a kórházban, illetve lélegeztetőgépen lévő betegek, továbbá elhunytak milyen típusú oltásokat kaptak.

Abban az esetben, ha nincs ilyen nyilvántartásuk, kérem, tájékoztassanak arról, hogy pontosan milyen nyilvántartás érhető el a kórházban lévő, koronavírus fertőzöttek oltottságáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 10.

Üdvözlettel:

Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Tisztelettel kérem, küldjék el válaszukat az általam 2022. január 10.-én benyújtott közérdekű adatigénylésre, melynek 15 napos határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján) a tegnapi napon lejárt.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Szabó Dóra, Országos Kórházi Főigazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Hivatkozással Hivatalunk részére, 2022. január 10. napján megküldött
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az adatigénylése tekintetében az OKFŐ  a veszélyhelyzet idején az egyes
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.)
Korm. rendelet 1.§ 4. bekezdése alapján jár el. Így adatkérésének
megválaszolását a beérkezéstől számított további 45 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság kiemelt szerepet vállal a COVID-19
járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásában. A koronavírussal összefüggő
egészségügyi ellátás szervezése, a kórházakkal való folyamatos kapcsolat
fenntartása, a járvány kezelését elősegítő, rendszeres adatszolgáltatások,
valamint egyéb, a vírushelyzet kapcsán felmerülő kérdések megoldása olyan
fenntartói és szakmai többletfeladatokat képeznek, amelyek a tervezett és
rendelkezésre álló humánerőforrással is csak rendkívül feszített
körülmények között láthatók el. 

 

Szíves megértését kérjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [1][email address]

 

 

>

idézett részek megjelenítése

Szabó Dóra, Országos Kórházi Főigazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) részére 2022.
január 10. napján kelt, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján
előterjesztett közérdekű adatigénylés kapcsán az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az Ön által előterjesztett adatigénylési kérelem az alábbi adatkörökre
vonatkozott:

 

„1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
a 2020. 12.20. és 2022. 01.10. között kórházban ápolt koronavírussal
fertőzött betegek közül

- hányan voltak beoltva

- ebből hányan kapták meg az első dózist, és hányan mindkettő / esetleg
mindhárom adagot.

Kérem, hogy az adatokat az elérhető legkisebb bontásban adják meg.

2. Azt is adják meg, hogyan változott ugyanez a szám (oltottak és
oltatlanok, első, illetve második oltást megkapók) a lélegeztetőgépen lévő
fertőzöttek, illetve a koronavírusban elhunyt betegek esetében. Amennyiben
lehetséges, kérem, arról is tájékoztassanak, hogy a kórházban, illetve
lélegeztetőgépen lévő betegek, továbbá elhunytak milyen típusú oltásokat
kaptak.”

 

Az Ön által előterjesztett adatigénylési kérelemre adott válaszunk:

 

Az Ön által előterjesztett kérdések vonatkozásában az igényelt adatokat a
megadott struktúrában az Országos Kórházi Főigazgatóság jogszabály alapján
nem kezeli, és azok egyszerű matematikai vagy egyéb számottevő nehézséget
nem jelentő művelettel sem állíthatók elő.

A fenti válasz megadásával a közérdekű adatok megismerése iránti igényét
elutasítjuk.

 

Jogorvoslati tájékoztató:

 

Az igénylő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében keresettel élhet, amelyet a Fővárosi
Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16, illetve 1055 Budapest, Markó utca
27.) terjeszthet elő.

 Az igénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.¸e-mail/levelezési
cím: [1]ugyfelszolgá[email protected], 1363 Budapest, Pf. 9.) is fordulhat.

 A keresetlevelet az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell benyújtani. Ha az
igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem, tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [2][email address]

 

From: Szabó Dóra <[3][email address]>
Sent: Wednesday, February 23, 2022 6:35 PM
To: [4][FOI #19484 email]
Cc: Sebestyén Kálmán <[5][email address]>
Subject: FW: Közérdekű adatigénylés - Kórházban ápolt koronavírus
fertőzöttek - Országos Kórházi Főigazgatóság - Szopkó Zita

 

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Hivatkozással Hivatalunk részére, 2022. január 10. napján megküldött
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az adatigénylése tekintetében az OKFŐ  a veszélyhelyzet idején az egyes
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.)
Korm. rendelet 1.§ 4. bekezdése alapján jár el. Így adatkérésének
megválaszolását a beérkezéstől számított további 45 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság kiemelt szerepet vállal a COVID-19
járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásában. A koronavírussal összefüggő
egészségügyi ellátás szervezése, a kórházakkal való folyamatos kapcsolat
fenntartása, a járvány kezelését elősegítő, rendszeres adatszolgáltatások,
valamint egyéb, a vírushelyzet kapcsán felmerülő kérdések megoldása olyan
fenntartói és szakmai többletfeladatokat képeznek, amelyek a tervezett és
rendelkezésre álló humánerőforrással is csak rendkívül feszített
körülmények között láthatók el. 

 

Szíves megértését kérjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [6][email address]

 

 

>

idézett részek megjelenítése