Tisztelt MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az alábbi autóbuszok selejtezésének dátumát:

AKD-513 (#513)
AKD-547 (#547)
AKD-656 (#656)
AKD-696 (#696)
GTH-779 (#779)
HDE-889 (#889)
HER-133 (#133)
HFC-310 (#310)
HFD-501 (#501)
HLU-121 (#783)
HLU-122 (#784)
HPR-534 (#312)
ICC-929 (#424)
KUM-209 (#402)
KWE-393 (#403)
LGZ-985 (#407)
LIS-101 (#406)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 8.

Üdvözlettel:

Kiss Boldizsár

Dr. Bíró Attila, MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Kiss Boldizsár!

Csatoltan küldjük tárgyi közérdekű adatigénylésre adott válaszunkat.

Üdvözlettel:

Dr. Bíró Attila
megfelelési tanácsadó

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság — A Miskolc Csoport tagja
3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.)
Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-10-000147
[MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. request email]
www.mvkzrt.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Bíró Attila!

Köszönöm válaszukat.

Üdvözlettel:

Kiss Boldizsár