Komposztáló üzem szerződése és együttműködési megállapodása

Futó Gábor made this Közérdekűadat request to Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az

M1 Biokomposzt Kft-vel 2021.04.23-án Páty Község Önkormányzata képviseletében Székely László által megkötött:
- Ingatlan adásvételi előszerződést
- Együttműködési megállapodást
Kérem küldje meg részemre az előszerződéssel érintett ingatlan önkormányzat által elvégeztetett értékbecslési dokumentációját is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 11.

Üdvözlettel:

Futó Gábor

Szabados Zsuzsanna, Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Futó Úr!

Csatoltan küldöm dr. Hekman Tibor jegyző válaszlevelét.

Tisztelettel:

Szabados Zsuzsanna
polgármesteri referens

Páty Község Önkormányzata
 
www.paty.hu
2071. Páty, Kossuth Lajos utca 83.
Telefon: 06/23-555-532
 
FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE
 
A jelen elektronikus üzenetben található információk bizalmasak és az üzleti titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.
 
Ha a jelen üzenetet tévedésből kapta, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket a 06/23-555-532 es telefonszámon vagy a küldőt e-mailen.
 
Kérem, fontolja meg felelősségét a környezet iránt, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please consider your environmental responsibilities before printing!
 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabados Zsuzsanna!

Köszönöm szépen a hivatal együttműködését, várom a kért dokumentumokat akkor a megjelölt 45 napon belül, illetve amint rendelkezésre áll.
Kellemes hétvégét!
Üdvözlettel:

Futó Gábor

Szabados Zsuzsanna, Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Attachments

Tisztelt Futó Úr!

 

Csatoltan küldöm jegyző úr levelét és a mellékleteit.

 

Üdvözlettel:

 

Szabados Zsuzsanna

polgármesteri referens

[1]Páty címer.jpg

Páty Község Önkormányzata

 

[2]www.paty.hu

2071. Páty, Kossuth Lajos utca 83.

Telefon: 06/23-555-532

 

FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE

 

A jelen elektronikus üzenetben található információk bizalmasak és az
üzleti titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az
általa meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a
címzettje, felhívjuk figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása,
másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.

 

Ha a jelen üzenetet tévedésből kapta, kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket a 06/23-555-532 es telefonszámon vagy a küldőt e-mailen.

 

Kérem, fontolja meg felelősségét a környezet iránt, mielőtt kinyomtatja
ezt az e-mailt!

Please consider your environmental responsibilities before printing!

 

 

References

Visible links
2. http://www.paty.hu/