Kommunikációs, marketing és média költések az AIPA Kft.-nél

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első 9 hónapjában kommunikáció, marketing és média témakörökben kötött szerződéseket. Kérem, hogy adatszolgáltatása terjedjen ki az AIPA Kft. által kötött szerződésekre, és az AIPA Kft. mint kedvezményezett vagy konzorciumi tag által elnyert EU pályázatokra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 23.

Üdvözlettel:

KecsUP

AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

1 Attachment

Tisztelt Cím!

Levelükben foglaltak alapján csatoltan küldjük a kért adatszolgáltatást.

Üdvözlettel:
Aipa Nonprofit Közhasznú Kft.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.!

Köszönjük a megküldött adatokat és szerződéseket. Igyekeztünk pontosan összefoglalni, itt megtekintheti: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...

Egy tisztázó kérdés merült fel, melyre kérjük válaszukat:
- van e a cégen belül olyan munkavállaló vagy külsős megbízással dolgozó magánszemély, vállalkozó aki a kommunikációs és marketing feladatokat kezeli. Amennyiben igen, akkor az ehhez a munkakörhöz kapcsolódó szerződéseket, adatokat is kérjük.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 18.

Üdvözlettel:

KecsUP

AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

Tisztelt Cím!

Feltett kérdésükre a válaszunk: nincs ilyen munkavállaló vagy magánszemély.

Tisztelettel:
AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.

idézett részek megjelenítése