Kommunikáció a 2015.12.02-ei közmeghallgatással kapcsolatban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mikor, milyen csatornákon publikálta a Fővárosi Önkormányzat a 2015.12.02-ei közmeghallgatás tényét, programját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 2.

Üdvözlettel:

Madarász Csaba

Dékány Tamás, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Madarász Csaba Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-151384/2015-ös érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
Tel: 327-12-08
e-mail.: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

„Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.”

idézett részek megjelenítése

Molnár Katalin dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Madarász Csaba Úr!

Közérdekű adat iránti kérelmére, mellékelten megküldöm Főjegyző Asszony válaszlevelét.

Üdvözlettel:
dr. Molnár Katalin
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

Tisztelt Molnár Katalin dr.!

Köszönöm a választ, amelyet továbbított Budapest Főváros Főjegyző-asszonyától!

Egyrészről, a választ kielégítő, ugyanakkor úgy vélem, hogy a közmeghallgatás kommunikációja egyáltalán nem az.
Hol és milyen formában van szabályozva ez a kommunikáció? Úgy vélem, hogy amióta a képviselő-testület tagjai a kerületi polgármesterek, frissítésre van szükség a szabályozás terén - ők is egyaránt felelősek, hogy kommunikálják csatornáikon a közmeghallgatást, valamint a Főváros érdeke, hogy minél több előremutató érdemi ügy és javaslat hangozzon el a közmeghallgatáson, amelytől Budapest élhetőbb várossá válik.

Kérem szíves tájékoztatását, hol és milyen formában tudom szakmai javaslatomat megtenni a közmeghallgatás polgárok felé történő kommunikációjának javítása érdekében.

Üdvözlettel:

Madarász Csaba

Molnár Katalin dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Madarász Csaba Úr!

Amennyiben javaslata van a közmeghallgatás kommunikációját illetően, úgy észrevételeit küldje meg a [email address] e-mail címre vagy postai úton a Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre.

Üdvözlettel:
dr. Molnár Katalin

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

idézett részek megjelenítése