Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2022. évre vonatkozóan havi bontásban KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:

Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonaton vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásdig/tól
Dombóvárig/tól
Budapestig/től
értékesített jegyek számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 8.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2023.01.08. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2022. évre  vonatkozóan havi bontásban
Komló állomás utasforgalmi adatait és az értékesített menetjegyek számát,
amely a megjelölt időszakban vásárolt jegyekre vonatkozik.

 

Jegy
Hónap Utasszám dbszám
1 508 502
2 439 435
3 548 541
4 808 761
5 493 450
6 988 968
7 1 141 1 140
8 1 214 1 172
9 1 215 1 138
10 1 087 1 019
11 869 811
12 1 095 1 041
2022
összesen 10 405 9 978

 

 

A fenti adat tartalmazza mindazon utasokat, akiknek 2022-ben vásárolt
belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik végpontja
Komló.

Tájékoztatjuk, hogy a táblázatban szereplő utasszám, illetve a
jegydarabszám eltérése az alábbi tényezőkből adódik:

-     Kerékpárjegy és élőállatjegy

-     Menettérti jegy

-     Havi és 30 napos bérlet

 

 

Jegy/bérlet
viszonylatának
másik
végpontja Jegydarabszám
Sásd 1 643
Dombóvár 1 633
Budapest 3 718

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utasokat, akik 2022-ben vásárolt
belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett viszonylat egyik
végpontja Komló, a másik pedig az adott vasútállomás, Budapest esetében
bármelyik budapesti vasútállomás.

Egyik táblázat sem tartalmazza azokat az utasokat, akik:

-        nemzetközi utasok;

-        jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok);

-        nem gépi kiadású, vagy viszonylatmegjelölés nélküli díjtermékkel
utaznak (pl.: Vakáció bérlet, stb.);

-        START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-        vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése