Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Komló környékén található 66-os főút valamint a 6601, 6542 és 6543 mellékutak alábbi adatait.

- megengedett teherbírás értéke
- keréknyomvályú-mélység értéke
- egyenetlenség osztályzat
- burkolatállapot osztályzata

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket és munkájukat előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 31.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36305515789

Soós Marianna,

3 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Mellékletben csatolva küldöm Társaságunk BAR-1129/2/2022 sz. levelét és
annak mellékletét.

A dokumentum elektronikusan került kiállításra és aláírásra.

 

 

Üdvözlettel

 

Soós Marianna

adminisztrációs munkatárs

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Baranya Megyei Igazgatóság

Adminisztrációs Osztály

7623 Pécs, Köztársaság tér 5.

Telefon :+36-72-819-284

Mobil :+36-30-330-8626

E-mail: [1][email address]

Weboldal: [2]www.kozut.hu

Instagram: [3]www.instagram.com/magyarkozut

Youtube: [4]www.youtube.com/magyarkozuthivatalos  

Facebook: [5]www.facebook.com/MagyarKozut

 

[6]think before printing

P Vigyázzunk a természetre - biztos szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti titkot, illetve
személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem
alatt áll. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse
erről a feladót és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet
bármely csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel
történő közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti titok-,
illetve a személyes adat sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business secret or personal
information, for this purpose is confidential and legally privileged. If
you are not the intended recipient, please inform the sender by reply
transmission and delete this message and any attachment from your system.
Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment,
forwarding to unauthorized third party, usage and disclosure may harm the
business secret or personal information.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kozut.hu/
3. http://www.instagram.com/magyarkozut
4. http://www.youtube.com/magyarkozuthivata...
5. http://www.facebook.com/MagyarKozut