Költségvetési módosító javaslatokról szóló bizottsági előterjesztések

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a költségvetés részletes vitájához érkezett alábbi módosító javaslatokat (bizottsági előterjesztések):

1. a 2023. évi költségvetés tervezetéhez benyújtott összes módosító javaslat (Költségvetési Bizottság 2023. február 22-i és 27-i ülése)

A korábbi évek módosító javaslatai közül az alábbiak, ha az önkormányzat honlapján az ülés előtt és azóta sem nyilvánosságra hozott előterjesztések többet tartalmaznak a jegyzőkönyvek megjelölt helyein idézett szövegeknél:

2. a 2019. évi évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatok közül Tóth Csaba Róbert képviselő 8. (átmeneti krízisotthonok) és 11. (hajléktalanellátás, nappali melegedő) módosító javaslata (Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 2019. február 18-i ülése, jegyzőkönyv 27. és 28. old.)

3. a 2017. évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatok közül Hajdu Nóra képviselő 1. (hajléktalanellátási keret) és 2. (szociális krízishelyzet kerete) módosító javaslatai (Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 201. február 22-i ülése, jegyzőkönyv 2. és 3. old.)

4. a 2016. évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatok közül Hajdu Nóra képviselő hajléktalanellátási keret módosító javaslata (Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 2016. február 23-i ülése, jegyzőkönyv 16. old.)

5. a 2015. évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatok közül Hajdu Nóra képviselő lakáskoncepció kidolgozása és hajléktalanellátási keret módosító módosító javaslatai (Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 201. február 25-i ülése, jegyzőkönyv 2. és 13. old.)

Felhívom a figyelmüket, hogy a bizottsági előterjesztéseket az Infotv. szerint a benyújtás időpontját követően azonnal kötelesek lettek volna nyilvánosságra hozni, ezért kérem, hogy az adatigénylést az önkormányzat honlapján, a bizottsági előterjesztések közé való felvétellel teljesítsék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 1.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. február 28. napján és március 1. napján küldött közérdekű
adatkérésre, mellékelten küldöm az adatokat, illetve a linket az adat
eléréséhez.

 

[1]https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail: [3][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...
3. mailto:[email address]

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Nagyon köszönöm a kért információk megküldését, az idei módosító javaslatok esetében pedig a honlapra korábban feltett előterjesztések kiegészítését!

Jelzem, ahogy már többször, és ezentúl mindig fogom, hogy az állampolgárok tájékozódásának megkönnyítése érdekében, szerintem szükséges volna azoknak az anyagoknak a pótlása a honlapon, amelyeket az önkormányzat éveken keresztül, a figyelmeztetések ellenére, az Infotv. megsértésével nem tett közzé. Mivel hatalmas mennyiségű elmulasztott feladatról van szó, ezért nyilvánvaló, hogy ehhez többletkapacitás, vezetői döntés, intézkedési terv, határidő, felelős kijelölése volna szükséges.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos