Költségelvű önkormányzati bérlakások

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem ,akkor milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 9.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Dr. Köles Zsuzsanna, Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással 2023.03.09-én Polgármester úrnak küldött, közérdekű
adatigénylésre vonatkozó levelére az alábbiakban tájékoztathatom:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
közül - a 2022.12.31-i statisztikai állapot szerint - költségelvű
lakbért 146 db lakás bérlője fizet.

Jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter díja 715
Ft/nm.

Nem kerül évente felülvizsgálatra ezen bérlakások bérleti díja. Budapest
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete szerint:

"38. § (1) A lakbérek mértékét három évente legalább egyszer, első
alkalommal 2017. június 30-áig, majd ezt követően minden 3. év június
30-áig - felül kell vizsgálni úgy, hogy értékállósága biztosított legyen."
A legutóbbi felülvizsgálat és bérleti díj módosítás Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (I.30.) önkormányzati
rendeletével történt, amely 2023.02.01. napjától hatályos. 

Az ezen rendelettel módosított költségelvű bérleti díj kiszámításának
módszertana az alábbi:

Figyelembe véve a 2022. évi fogyasztóiár-index mértékét a 2023.02.01.
napjáig hatályban lévő költségelvű bérleti díj, azaz 622 Ft/nm/hó összege
15%-kal került emelésre.

Kérem adatszolgáltatásom szíves tudomásul vételét.

üdvözlettel:

 

Dr. Köles Zsuzsanna
Vagyongazdálkodási Irodavezető
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Telefon: +36 1 4011-480; +36 20 265-4773
E-mail: [1][email address]

[2]www.bp16.hu
[3]Logo 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Erdősi Éva <[FOI #22027 email]>
Elküldve: 2023. március 9. 11:33
Címzett: Bp. XVI. kerület polgármestere
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Költségelvű önkormányzati bérlakások
 
Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány
darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter
díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem ,akkor
milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának
módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj
megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március  9.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #22027 email]

Is [Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so, please
contact us using this form:
[4]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[5]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.bp16.hu/
4. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
5. http://kimittud.hu/help/officers