Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem ,akkor milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 9.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Dr. Köles Zsuzsanna, Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással 2023.03.09-én Polgármester úrnak küldött, közérdekű
adatigénylésre vonatkozó levelére az alábbiakban tájékoztathatom:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
közül - a 2022.12.31-i statisztikai állapot szerint - költségelvű
lakbért 146 db lakás bérlője fizet.

Jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter díja 715
Ft/nm.

Nem kerül évente felülvizsgálatra ezen bérlakások bérleti díja. Budapest
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete szerint:

"38. § (1) A lakbérek mértékét három évente legalább egyszer, első
alkalommal 2017. június 30-áig, majd ezt követően minden 3. év június
30-áig - felül kell vizsgálni úgy, hogy értékállósága biztosított legyen."
A legutóbbi felülvizsgálat és bérleti díj módosítás Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (I.30.) önkormányzati
rendeletével történt, amely 2023.02.01. napjától hatályos. 

Az ezen rendelettel módosított költségelvű bérleti díj kiszámításának
módszertana az alábbi:

Figyelembe véve a 2022. évi fogyasztóiár-index mértékét a 2023.02.01.
napjáig hatályban lévő költségelvű bérleti díj, azaz 622 Ft/nm/hó összege
15%-kal került emelésre.

Kérem adatszolgáltatásom szíves tudomásul vételét.

üdvözlettel:

 

Dr. Köles Zsuzsanna
Vagyongazdálkodási Irodavezető
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Telefon: +36 1 4011-480; +36 20 265-4773
E-mail: [1][email address]

[2]www.bp16.hu
[3]Logo 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Erdősi Éva <[FOI #22027 email]>
Elküldve: 2023. március 9. 11:33
Címzett: Bp. XVI. kerület polgármestere
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Költségelvű önkormányzati bérlakások
 
Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány
darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter
díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem ,akkor
milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának
módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj
megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március  9.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #22027 email]

Is [Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so, please
contact us using this form:
[4]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[5]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.bp16.hu/
4. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
5. http://kimittud.hu/help/officers