Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az augusztus 30-án a Czakó utcai sportpályán megrendezett Nyárbúcsúztató Bál költségeit, tételesen felsorolva.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 3.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

dr. Nagy Teodóra, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

 

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

Az augusztus 30-án tartott nyárbúcsúztató bál költségeinek tételes
felsorolását kérő levelére válaszolva csatolom a rendezvényén pénzügyi
kimutatását.

 

Tisztelettel:

[1]jegyző aláírás

 

References

Visible links

Kovács Ildikó hozzászólt ()

Köszönöm szépen!