Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

1. Mennyibe kerültek összesen a 2024. évi költészet napjára a kerület által létrehozott programok?

2. Mennyibe került a Margit híd- Budai hídfő villamosmegállóban létrehozott interaktív hirdetés?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 17.

Üdvözlettel:

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Makkai Demeter,

 

Hivatkozással Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalnak 2024. április
24-én küldött közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

1./ A 2024. évi költészet napi program a KULT2 II. Kerületi Kulturális
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezésében zajlott,
ezért kérem, hogy őket, mint önálló adatgazdát megkeresni szíveskedjen,
melynek elérhetőségét link közlésével az alábbiak szerint közlöm:

[1]https://marczi.hu/article/Magunkrol/2

 

2./ A Margit híd budai hídfőjének villamosmegállójában létrehozott
interaktív hirdetés anyagi forrást nem igényelt az Önkormányzat részéről.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail: [3][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. https://marczi.hu/article/Magunkrol/2
3. mailto:[email address]

Tisztelt Silye Tamás!

Kérem részletezze, miért nem igényelt anyagi forrást az adott hirdetés az önkormányzat részéről? Amennyiben más forrásból történt meg, kérem jelezze, milyenből.

Üdvözlettel:

Makkai Demeter