Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Bence, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kollégiumi szobák fűtése

Nagy Bence made this Közérdekűadat request to Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Nagy Bence to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, a Kármán Tódor Kollégium esetében szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1) hogy a kollégiumban van-e fűtési korlátozás;
2) hogy mikor és milyen gyakran fűtik a kollégiumi szobákan;
3) hogy milyen eszközöket használnak a kollégiumi szobák hőmérsékletének mérésére;
4) hogy ezek milyen pontossággal dolgoznak;
5) hogy miként történik a kollégiumi szobák hőmérsékletének mérése (pl.: minden szobában mérnek egy hőmérsékletet és átlagolás történik, vagy reprezentatív mérés történik kevesebb szobára vagy esetleg más);
6) illetve, hogy ha az Egyetem mérőeszköze elromlik, és felmerül hogy fals eredményt mutat, akkor miként validálják a mérőeszköz pontos/fals mérését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 21.

Üdvözlettel:

Nagy Bence

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2 Attachments

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[BME request email]>: host fmx3.eik.bme.hu[152.66.115.152] said: 550 5.1.1
<[BME request email]>: Recipient address rejected: User unknown in virtual
alias table (in reply to RCPT TO command)

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Bence, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.