Kollégiumi internetszolgáltatás szerződései 2017 január 01.-től

Az igénylést elutasította a(z) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kollégiumi internetszolgáltatással összefüggő, az egyetem bármely egysége által 2017 január 01. óta kötött ezzel kapcsolatos szerződéseket, különös tekintettel a Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Szolgáltató Kft-vel és a Műegyetemi Hallgatói Szolgáltatói Kft-vel kötött ilyen témájú szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 8.

Üdvözlettel:
Barta-Eke Béla

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!

A BME és ezen belül a kollégiumi internet-szolgáltató a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ).

Az Ügynökséggel kötött szerződés megismeréséhez személyes betekintési
lehetőséget biztosítunk az Ön részére.

Barta-Eke Gyula kancellár szívesen várja Önt egy személyes találkozóra
azért is, mert szeretné megismerni névrokonát.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Tisztelettel: Kozma András

BME

Kancellári Kabinet