Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben. Továbbá kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét kritériumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1 Melléklet

Tisztelt Kovács Ákos Úr!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [1][BME request email]
elektronikus levélcímére 2019.07.14-én érkezett adatigénylésével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A 2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet
szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben?

Az alábbi táblázat szerint karonként mutatjuk be a kollégiumi férőhelyet
igénylők és kollégiumban elhelyezettek létszámát a 2018/2019-es tanévben.

2018/19 ősz 2018/19 tavasz
Kar jelentkezők  elhelyezve (fő) jelentkezők elhelyezve
száma (fő) száma (fő) (fő)
ÉMK 390 381 352 352
GPK 1126 1012 1031 1023
ÉPK 430 323 346 329
VBK 559 455 442 442
VIK 1472 1157 1225 1175
KJK 404 319 329 320
TTK 150 124 127 124
GTK 471 372 378 376
Összesen 5002 4143 4230 4141

Kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés
feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben
tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét
kritériumokat is.
Tekintettel arra, hogy intézményünk az igényelt - igénylésével érintett
két félévben hatályos - dokumentumokat korábban már nyilvánosságra hozta,
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 27.§ (3a) bekezdése alapján adatigénylését a nyilvános
források megjelölésével teljesítjük:
 
Térítési és Juttatási Szabályzat
[2]http://hszi.bme.hu/document/382/original...

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend
őszi félév
[3]http://ehk.bme.hu/letoltesek/Szabalyzato...
tavaszi félév
 [4]http://ehk.bme.hu/letoltesek/Szabalyzato...
Kari Felvételi Szabályzatok

ÉMK
[5]https://emkhk.bme.hu/2018/05/18/kollegiu...
[6]https://emkhk.bme.hu/wp-content/uploads/...
[7]https://emkhk.bme.hu/2018/12/07/kollegiu...
[8]https://emkhk.bme.hu/wp-content/uploads/...

GPK
[9]https://ghk.bme.hu/kollegium/53-kollegiu...
[10]https://ghk.bme.hu/kollegium/53-kollegiu...

ÉPK
[11]http://epiteszhk.bme.hu/hirek/20180821/k...
[12]http://epiteszhk.bme.hu/hirek/20180818/e...
[13]http://epiteszhk.bme.hu/hirek/20190517/k...

VBK
[14]https://vegyeszhk.hu/2018/07/10/kollegiu...
[15]https://vegyeszhk.hu/2018/12/08/kollegiu...
[16]https://vegyeszhk.hu/wp-content/uploads/...

VIK
[17]https://vik.hk/2018/06/kollegiumi-ferohe...
[18]https://vik.hk/2018/12/kollegiumi-ferohe...

KJK
[19]http://kozlekkar.hu/2018/05/18/kollegium...
[20]http://kozlekkar.hu/2018/12/04/kollegium...

TTK
[21]https://ttkhk.bme.hu/kollegiumi-jelentke...

GTK
[22]http://gtkhk.hu/hirek/20180518/kollegium...
[23]http://gtkhk.hu/hirek/20181207/kollegium...

Üdvözlettel:

Pál Tamás
kabinetfőnök
________________________________________________

[24]Szövegközi kép 1
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellári Kabinet
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.
Tel: +36-1-463-3244
E-mail: [email address]

From:        plaidshirt <[FOI #13051 email]>
To:        "KözAdat Közérdekű adat igénylések BME adatgazdánál"
<[BME request email]>
Date:        2019. 07. 14 11:09
Subject:        Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Kollégiumi
férőhelyek kiosztásának körülményei

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet
szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben.
Továbbá kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés
feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben
tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét
kritériumokat is.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2019. július 14.
Üdvözlettel:
Kovács Ákos
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #13051 email]
Ha a(z) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nem a(z)
[BME request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[25]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[26]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[BME request email]
2. http://hszi.bme.hu/document/382/original...
3. http://ehk.bme.hu/letoltesek/Szabalyzato...
4. http://ehk.bme.hu/letoltesek/Szabalyzato...
5. https://emkhk.bme.hu/2018/05/18/kollegiu...
6. https://emkhk.bme.hu/wp-content/uploads/...
7. https://emkhk.bme.hu/2018/12/07/kollegiu...
8. https://emkhk.bme.hu/wp-content/uploads/...
9. https://ghk.bme.hu/kollegium/53-kollegiu...
10. https://ghk.bme.hu/kollegium/53-kollegiu...
11. http://epiteszhk.bme.hu/hirek/20180821/k...
12. http://epiteszhk.bme.hu/hirek/20180818/e...
13. http://epiteszhk.bme.hu/hirek/20190517/k...
14. https://vegyeszhk.hu/2018/07/10/kollegiu...
15. https://vegyeszhk.hu/2018/12/08/kollegiu...
16. https://vegyeszhk.hu/wp-content/uploads/...
17. https://vik.hk/2018/06/kollegiumi-ferohe...
18. https://vik.hk/2018/12/kollegiumi-ferohe...
19. http://kozlekkar.hu/2018/05/18/kollegium...
20. http://kozlekkar.hu/2018/12/04/kollegium...
21. https://ttkhk.bme.hu/kollegiumi-jelentke...
22. http://gtkhk.hu/hirek/20180518/kollegium...
23. http://gtkhk.hu/hirek/20181207/kollegium...
25. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
26. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about