Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben. Továbbá kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét kritériumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Jogi Főosztály, Pécsi Tudományegyetem

 

Tisztelt Kovács Ákos!

 

A 2019. július 14. napján érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom,
hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a kért adatok nagy számára
tekintettel az Egyetem él az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghatározott legfeljebb 15 napos határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2019. augusztus 13.
napjáig küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500 Fax: +36 72/501-655

 

 

---------- Továbbított üzenet ----------
Feladó: plaidshirt <[1][FOI #13050 email]>
Dátum: 2019. júl. 14. 11:16
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Kollégiumi férőhelyek
kiosztásának körülményei
Címzett: PTE info <[2][PTE request email]>
Másolatot kap:

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet
szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben.
Továbbá kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés
feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben
tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét
kritériumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #13050 email]

Ha a(z) Pécsi Tudományegyetem nem a(z) [4][PTE request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Kérem, ne nyomtassa ki ezt az e-mail-t, kivéve, ha szükséges.
Think Green - Please do not print this e-mail unless it's necessary.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #13050 email]
2. mailto:[PTE request email]
3. mailto:[FOI #13050 email]
4. mailto:[PTE request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Jogi Főosztály, Pécsi Tudományegyetem

2 Melléklet

Tisztelt Kovács
Ákos!                                                                                      

 

A 2019. július 14. napján Közérdekű adat igénylés - Kollégiumi férőhelyek
kiosztásának körülményei tárgyban érkezett megkeresésére válaszolva
mellékelten megküldjük a kért adatokat. Tájékoztatjuk, hogy az anonimitás
biztosítása érdekében azon szakok esetében, ahol az adatelem alacsony
számot (1-3 fő) tartalmazott, az adatokat összevontan adtuk meg. Továbbá
tájékoztatjuk az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján, hogy a kollégiumi
elhelyezés feltételeit és szabályait tartalmazó hatályos dokumentumok
hozzáférhetőek az Egyetem honlapján az alábbi elérhetőségeken:

 

o A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú
melléklete a Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

[1]https://adminisztracio.pte.hu/sites/admi...

 

o A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai

[2]https://adminisztracio.pte.hu/sites/admi...

 

o Pontozási útmutató

[3]http://pteehok.hu/uploads/kollegiumok/Ko...

 

o A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 40.
számú melléklete  a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

[4]https://adminisztracio.pte.hu/sites/pte....

 

o Házirend

[5]https://adminisztracio.pte.hu/sites/pte....

 

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

 

 

---------- Továbbított üzenet ----------
Feladó: plaidshirt <[6][FOI #13050 email]>
Dátum: 2019. júl. 14. 11:16
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Kollégiumi férőhelyek
kiosztásának körülményei
Címzett: PTE info <[7][PTE request email]>
Másolatot kap:

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet
szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben.
Továbbá kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés
feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben
tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét
kritériumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[8][FOI #13050 email]

Ha a(z) Pécsi Tudományegyetem nem a(z) [9][PTE request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Kérem, ne nyomtassa ki ezt az e-mail-t, kivéve, ha szükséges.
Think Green - Please do not print this e-mail unless it's necessary.

References

Visible links
1. https://adminisztracio.pte.hu/sites/admi...
2. https://adminisztracio.pte.hu/sites/admi...
3. http://pteehok.hu/uploads/kollegiumok/Ko...
4. https://adminisztracio.pte.hu/sites/pte....
5. https://adminisztracio.pte.hu/sites/pte....
6. mailto:[FOI #13050 email]
7. mailto:[PTE request email]
8. mailto:[FOI #13050 email]
9. mailto:[PTE request email]
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about