Kölcsey utcai járda felújítás

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen költségvetési/önkormányzati forrásból készült el egy kis darabon Sellye,
Kölcsey utcában a járdafelújítás? Miért pont ott? Miért akkora szakaszon?
Tervezett volt-e a felújítás? Mennyibe került részletesen?
Szerepel a költségvetésben?

Milyen járda felújítások várhatók még 2015-ben?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 11.

Üdvözlettel:
Kovács Béla

hivatal, Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

2015.07.11. 20:22 keltezéssel, Kovács Béla írta:

idézett részek megjelenítése

A törvényes határidőn belül csatoltan megküldöm a közérdekű adatigénylésre
adott válaszunkat.
Üdvözlettel: dr.Szalóky Ildikó jegyző