Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A csepel.hu portálon található 2024.03.14. Rendkívüli testületi ülés aloldalon az 1. napirendi pont B. alpontja a következő volt:
„B.) Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről (26. előterjesztés) + kereshető formátum + személyes egyeztetések + költségvetés egyeztetés 2024.02.29. + költségvetés egyeztetés 2024.03.07. + költségvetés egyeztetés 2024.03.13. + KÉT emlékeztető + független könyvvizsgálói vélemény + cserelap
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester”

Az ebben szereplő személyes egyeztetések dokumentumban az szerepel, hogy a Városgazda Zrt tervezte meg és árazta be a Kokilla tér felújítását.

Közérdekű adatigénylés:
Kérem küldje meg a Kokilla térhez tartozó, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által készített tervezői költségvetést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Egyúttal kérem ne nehezítse meg részemre az adatokhoz való hozzáférést!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 2.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

dr. Vincze Anikó,

1 Melléklet

 

Tisztelt Megkereső!

 

Kérem, fogadja a mellékelt tájékoztatást.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Vincze Anikó

jegyző

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Vadai Attila <[1][FOI #24831 email]>
Sent: Thursday, May 2, 2024 4:47 PM
To: KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - Kokilla tér tervezői költségvetésével
kapcsolatos közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A csepel.hu portálon található 2024.03.14. Rendkívüli testületi ülés
aloldalon az 1. napirendi pont B. alpontja a következő volt:
„B.) Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági
Szolgáltató Igazgatóság, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának
meghatározására
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot
keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez
meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi
költségvetéséről (26. előterjesztés) + kereshető formátum + személyes
egyeztetések + költségvetés egyeztetés 2024.02.29. + költségvetés
egyeztetés 2024.03.07. + költségvetés egyeztetés 2024.03.13. + KÉT
emlékeztető + független könyvvizsgálói vélemény + cserelap
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester”

Az ebben szereplő személyes egyeztetések dokumentumban az szerepel, hogy a
Városgazda Zrt tervezte meg és árazta be a Kokilla tér felújítását.

Közérdekű adatigénylés:
Kérem küldje meg a Kokilla térhez tartozó, a Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt. által készített tervezői költségvetést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Egyúttal kérem ne nehezítse meg részemre az adatokhoz való hozzáférést!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május  2.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #24831 email]

Is [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests
to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so,
please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Melléklet

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Vadai Attila <[1][email cím]>
Sent: Thursday, May 2, 2024 4:47 PM
To: KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - Kokilla tér tervezői költségvetésével
kapcsolatos közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A csepel.hu portálon található 2024.03.14. Rendkívüli testületi ülés
aloldalon az 1. napirendi pont B. alpontja a következő volt:
„B.) Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági
Szolgáltató Igazgatóság, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának
meghatározására
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot
keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez
meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi
költségvetéséről (26. előterjesztés) + kereshető formátum + személyes
egyeztetések + költségvetés egyeztetés 2024.02.29. + költségvetés
egyeztetés 2024.03.07. + költségvetés egyeztetés 2024.03.13. + KÉT
emlékeztető + független könyvvizsgálói vélemény + cserelap
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester”

Az ebben szereplő személyes egyeztetések dokumentumban az szerepel, hogy a
Városgazda Zrt tervezte meg és árazta be a Kokilla tér felújítását.

Közérdekű adatigénylés:
Kérem küldje meg a Kokilla térhez tartozó, a Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt. által készített tervezői költségvetést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Egyúttal kérem ne nehezítse meg részemre az adatokhoz való hozzáférést!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május  2.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][email cím]

Is [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail] the wrong address for Közérdekűadat requests
to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so,
please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése