Kökény Zoltán önkormányzati képviselő ellen a 2012. évi C. törv. XIX. fejezetben található bűncselekmény miatt indult-e büntetőeljárás

Az igénylés sikeres volt.

Nagy Gábor (Fiók felfüggesztve)

Tisztelt Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kökény Zoltán önkormányzati képviselő ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törv. XIX. fejezetben található nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt indult-e büntetőeljárás?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 12.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor

titkárság, Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Nagy Gábor!

A 2022. január 12. napján e-mailben küldött, Kökény Zoltán önkormányzati
képviselő személyét érintő közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan a
válaszászomat ISMÉTELTEN az alábbiak szerint adom meg:

A Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal és Mátraszőlős Község
Önkormányzata részére nem érkezett értesítés arra vonatkozóan, hogy Kökény
Zoltán önkormányzati képviselő ellen indult volna nemi élet szabadsága és
nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt büntetőeljárás.
Az eredeti válaszommal kapcsolatban visszaérkezett hibaüzenetet is
mellékelem.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
dr. Hetzmann Szabina Szilvia
Jegyző

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.
tel.: +36-32-506-091
email: [1][email address]
web: [2]http:\\www.matraszolos.hu
-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Válasz közérdekű adatigénylés - Mátraszőlős Község Önkormányzata
( Kökény Zoltán önkormányzati képviselő)
Dátum: Thu, 27 Jan 2022 16:56:52 +0100
Feladó: [3][email address]
Címzett: [4][FOI #19507 email]

Tisztelt Nagy Gábor!

A 2022. január 12. napján e-mailben küldött, Kökény Zoltán önkormányzati
képviselő személyét érintő közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan a
válaszászomat az alábbiak szerint adom meg:

A Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal és Mátraszőlős Község
Önkormányzata részére nem érkezett értesítés arra vonatkozóan, hogy Kökény
Zoltán önkormányzati képviselő ellen indult volna nemi élet szabadsága és
nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt büntetőeljárás.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

dr. Hetzmann Szabina Szilvia
Jegyző

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.
tel.: +36-32-506-091
email: [5][email address]
web: [6]http:\\www.matraszolos.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://\\www.matraszolos.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #19507 email]
5. mailto:[email address]
6. http://\\www.matraszolos.hu/