Kogart-kiállítások

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Kogart által rendezett kiállításokra, a Kogart ingatlan-használatára vonatkozó szerződések főbb adatait: a szerződés tárgya, az érintett ingatlan megjelölése, a felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama. Ezen felül a szerződések másolatait azok mellékleteivel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 26.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Somogyi Gabriella,

2 Attachments

Tisztelt Rádi Antónia!

Alábbi e-mailben érkezett közadatigénylésére válaszolva a törvényes határidőn belül szíves tájékoztatására csatolva küldöm a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft., mint a Várkert Bazár vagyonkezelője és működtetője és a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány között létrejött szerződéseket, amelyek az ingatlan célhoz kötött használatát lehetővé teszik az Alapítvány számára.
A melléklet szerződésekben minden adatot megtalál, amelyeket a levelében említett.
Amennyiben további kérdése van szívesen állunk rendelkezésére.
Tisztelettel

dr. Somogyi Gabriella
Szervezési igazgató
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.
Telefon: 1/225-0310, Fax: 1/355-6364
mobil: 30/488-2733
[email address]
www.vargondnoksag.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Somogyi Gabriella!

köszönöm szépen a válaszukat.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia