Kóbor állatok kezelésével kapcsolatos közadat igénylés- ALATTYÁN

A(z) Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

Tisztelt Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1./ A kóbor állatok befogását milyen eszközökkel, milyen úton látják el településükön?
2./ Saját eszközökkel és menhellyel látják el a kóbor állatok befogását és jogszabályoknak megfelelő elhelyezését, vagy vállalkozóval állnak szerződéses jogviszonyban ezen feladat ellátására?
3./ Amennyiben vállalkozási, illetve megbízási szerződés szerint végeztetik a kóbor ebek befogását és elhelyezését, kérjük a szerződést elektronikus másolatban részünkre megküldeni szíveskedjenek.
4./ Önkormányzatuk 2017. évi és 2018. évi és 2019 évi, december 31-ig, költségvetéséből mekkora összeget fordítottak a fenti feladat ellátására
2017. január 01. – 2017. december 31.,
2018. január 01. - 2018.december 31. és
2019. január 01. – 2019. december 31. napja között?
5./ Hány befogott kóbor eb került elhelyezésre, illetve elszállításra településükről
2017. január 01. – 2017. december 31.
2018. január 01. - 2018.december 31. és
2019. január 01. – 2019. december 31. napja között?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 21.

Üdvözlettel:

PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

Tóth Ildikó, Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2020.02.21. 7:57 keltezéssel, Alattyán Polgármesteri Hivatal írta:

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Kóbor állatok
kezelésével kapcsolatos közadat igénylés- ALATTYÁN
Dátum: Fri, 21 Feb 2020 01:23:27 +0000
Feladó: PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület
[1]<[FOI #14403 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Alattyán Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" [2]<[Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 1./ A
kóbor állatok befogását milyen eszközökkel, milyen úton látják el
településükön?
2./ Saját eszközökkel és menhellyel látják el a kóbor állatok befogását
és jogszabályoknak megfelelő elhelyezését, vagy vállalkozóval állnak
szerződéses jogviszonyban ezen feladat ellátására?
3./ Amennyiben vállalkozási, illetve megbízási szerződés szerint
végeztetik a kóbor ebek befogását és elhelyezését, kérjük a szerződést
elektronikus másolatban részünkre megküldeni szíveskedjenek.
4./ Önkormányzatuk 2017. évi és 2018. évi és 2019 évi, december 31-ig,
költségvetéséből mekkora összeget fordítottak a fenti feladat ellátására
2017. január 01. – 2017. december 31.,
2018. január 01. - 2018.december 31. és
2019. január 01. – 2019. december 31. napja között?
5./ Hány befogott kóbor eb került elhelyezésre, illetve elszállításra
településükről
2017. január 01. – 2017. december 31.
2018. január 01. - 2018.december 31. és
2019. január 01. – 2019. december 31. napja között?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 21.

Üdvözlettel:
PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #14403 email]

Ha a(z) Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Tisztelt Egyesület!

Adatigénylésükre az alábbiakat válaszolom. Az önkormányzat egy minden
szükséges engedéllyel rendelkező vállalkozóval láttatja el jelenleg a
kóbor ebek befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat. A
feladat ellátásáért évek óta - így 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is -
havi 100.000.-Ft + ÁFA díjat fizet az önkormányzat a vállalkozónak.

--

Üdvözlettel:

Tóth Ildikó

Jegyző

Alattyán Község Önkormányzata

5142 Alattyán, Szent István tér 1.

20/928-0051

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14403 email]
2. mailto:[Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[FOI #14403 email]
4. mailto:[Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

Tisztelt Tóth Ildikó!

Kérjük válaszoljon az alábbi kérdésünkre is

3./ Amennyiben vállalkozási, illetve megbízási szerződés szerint
végeztetik a kóbor ebek befogását és elhelyezését, kérjük a szerződést
elektronikus másolatban részünkre megküldeni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

Tisztelt Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Alattyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Kóbor állatok kezelésével kapcsolatos közadat igénylés- ALATTYÁN'.

Kérjük válaszoljon a kérdésünkre!

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/kobo...

Üdvözlettel:

PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület