Tisztelt Fővárosi Állat- és Növénykert!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az állatkert két koalájára szánt eddigi pénzösszegeket. Értem ez alatt a koalaház és a koalakert létrehozásának, valamit az állatkák ellátásának költségeit. Illetve meglátszik-e az állatkert látogatottságán (amennyiben készült esetleg erről kimutatás) a kis erszényesek jelenléte?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 3.

Üdvözlettel:

Ráti József

Simonyi Gábor, Fővárosi Állat- és Növénykert

Tisztelt Ráti úr!

Köszönettel vettük adatigénylését a koalák tartásával kapcsolatban.
Igyekszünk a kért adatokat mihamarabb összegyűjteni, és megküldeni Önnek.
Addig is türelmét kérjük.

Üdvözlettel
--

Simonyi Gábor, Fővárosi Állat- és Növénykert

Tisztelt Ráti úr!

Köszönöm türelmét, az Ön által kért adatok:
Koala ház és Koala kert kialakításának teljes költsége: bruttó 51.021.588
Ft.
Ebből a ház megépítésének költsége bruttó 40.183.605 Ft, melyet az
Állatkert közbeszerzésen kiválasztott partnere, a Nagóra Kft. végzett.
A fennmaradó összeg tartalmazza a teljes berendezést, egyedi eszközöket,
növényesítés, dekorációkat, ez 15 különböző alvállalkozó között oszlik 
meg.
Az állatok számára a takarmányt az Egyesült Királyságbeli MacFoliage Ltd.
biztosítja. Ennek költsége az állatok 2015 márciusi érkezése óta bruttó
5.968.150 forint volt.
A takarmány szállításáról egy támogatási szerződés keretén belül a DHL
gondoskodik, így ez többletköltséget az Állatkert számára nem jelent.

Bízom benne, hogy a beszkennelt számlamásolatokhoz nem ragaszkodik, így Ön
mentesül némi költségtől, mi pedig nem kevés macerától. Természetesen, ha
igényli, akkor adunk árajánlatot a szkennelés költségére.

Ami a látogatószámot illeti egészen pontos adatokkal nem tudunk szolgálni.
Csak egy dedikált megkérdezéses kutatás segítségével lehetne közel egzakt
adatokra szert tenni, ilyet azonban nem folytattunk. Ennek hiányában, és
lévén, hogy az Állatkert látogatását számtalan tényező befolyásolja, csak
szakértői becsléssel rendelkezünk: az Állatkert látogatottsága a koalák
érkezését követő három hónapban, azaz 2015 áprilisban, májusban és
júniusban, az elmúlt közel húsz év legmagasabb havi látogatottságát hozta.
Az április 120 ezres, a májusi 158 ezres és a júniusi 141 ezres
látogatószám nagyságrendileg 45-50 ezerrel haladja meg a negyedéves
átlagot. Számításaink szerint nagyságrendileg ez a tömeg volt, amivel az
Állatkert látogatottsága ebben az évben megnövekedett a koalák érkezésének
köszönhetően.

Amennyiben további kérdései lennének, kérem keressen nyugodtan az alábbi
elérhetőségek bármelyikén.

Üdvözlettel
--