Tisztelt Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Használnak-e klór-dioxidot ivóvízfertőtlenítésre? Ha igen, milyen éves mennyiségben és koncentrációban vásárolnak hozzá nátrium-kloritot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 20.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy e-mail-ben érkezett beadványát (ügyfél neve:
Jánosi Erzsébet, ügyfél e-mail címe:
[FOI #12936 email], e-mail tárgya: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Klór-dioxid ivóvízfertőtlenítésre, e-mail
érkezés dátuma : 2019.06.20 13:09:00 ) érkeztettük. A rendszer által
kiosztott azonosítószám: 88888888201906201309036024. Az ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. iratkezelő rendszerében használt
érkeztető azonosító: E-ARV-36024/2019

Tisztelettel:

                                                                                            
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

 

Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Ügyfelünk!

Az email mellékleteként küldjük meg Önnek válaszunkat / levelünket.

Amennyiben a levél es3 kiterjesztésű elektronikusan aláírt dokumentumot
tartalmaz,
annak megnyitásához, és hitelességének ellenőrzéséhez az e-szignó
programot javasoljuk.

A program ingyenesen letölthető a következő helyről: [1]E-szignó letöltés

Tisztelettel: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

References

Visible links
1. https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe