Tisztelt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület önkormányzati támogatásainak összegeit 2014, 2015, 2016, 2017, 2018-as években. Kérem a támogatói szerződéseket és az egyesületi elszámolásokat is csatolni szíveskedjenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 31.

Üdvözlettel:

Farkas Balázs

Barki Andrea, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Farkas Balázs Úr!

 

Mellékelten küldöm az alábbi közérdekű adatigénylésére a választ, 3.
részlet.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Barki Andrea, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Farkas Balázs Úr!

 

Mellékelten küldöm az alábbi közérdekű adatigénylésére a választ. 2.
részlet.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Barki Andrea, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Farkas Balázs Úr!

 

Mellékelten küldöm az alábbi közérdekű adatigénylésére a választ. 1.
részlet.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése