Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (5) bekezdése alapján a Minisztériumban eltérített azon dolgozók névsorát és beosztását, akik alapilletménye az adatigénylés beérkezésének időpontjában 30 %-kal meg van emelve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Tájékoztatom, hogy az igényelt adatok a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személyeknek az Infotv. 26. § (2) bekezdésében meghatározott, a közfeladat ellátásával összefüggő személyes adata, amelyre vonatkozó adatigény megtagadására nincs törvényi lehetőség.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 2.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

3 Melléklet

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársai alapilletményének
eltérítésével kapcsolatos adatigénylésükre a mellékelten található
tájékoztatást adjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Minisztérium!

Köszönjük szépen az adatigénylésre küldött válaszukat!

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.