Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a metrópótlás végeztével hány terv készült a jelenleg véglegesnek tekinthető forgalmi rend megvalósításáig? A tervezés mekkora költséggel járt?
Kérném a véglegesnek tekinthető tervet az Astoria csomópont és környezetéről, a Múzeum körút, Üllői út és Kálvin tér, valamint részletesen az Üllői útról a Kálvin tértől a Népligeti felüljáró Keleti oldaláig, ami az útburkolati jeleket és a forgalmi technikát, táblázásokat is tartalmazza.
Szeretném tudni, hogy a jelenlegi útburkolati jeleket saját beruházásban festették-e fel, vagy alvállalkozások bevonásával? Mekkora költséget jelentett az útburkolati jelek elfedése, felszedése és újra-újrafestése 2023. évben (októberig) ezen a szakaszon? (M3 pótlóbusz útvonala Astoria és Népliget közt). Szeretném tudni, hogy műszaki megvalósulási bejárást tartottak-e a most (2023 októberig) látható forgalomtechnikai felfestések tekintetében ezen az útszakaszokon? Ha igen, ennek a jegyzőkönyvét szeretném elolvasni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 11.

Üdvözlettel:

Farkas Tamás

KÖRTVÉLYESSY Péter (Budapest Közút), Budapest Közút Zrt.

13 Attachments

Tisztelt Farkas Tamás Úr,
Közérdekű adatigénylésére az alábbi válaszokat küldjük.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
metrópótlás végeztével hány terv készült a jelenleg véglegesnek tekinthető
forgalmi rend megvalósításáig? 
Az Üllői úti kerékpársávra egy teljes tervcsomag, és két fedvényterv
készült.
A Váci úti kerékpársávra egy tervcsomag részült.
A tervezés mekkora költséggel járt?
Az Üllői út tervezés házon belül történt, egyéb tervezési feladatok
között. Külön kimutatás arra vonatkozóan, hogy a tervezés mennyi munkaidőt
vett igénybe, nem készült.
Kérném a véglegesnek tekinthető tervet az Astoria csomópont és
környezetéről, a Múzeum körút, Üllői út és Kálvin tér, valamint
részletesen az Üllői útról a Kálvin tértől a Népligeti felüljáró Keleti
oldaláig, ami az útburkolati jeleket és a forgalmi technikát, táblázásokat
is tartalmazza.
Csatolmányban megtalálhatóak a tervek.
Szeretném tudni, hogy a jelenlegi útburkolati jeleket saját beruházásban
festették-e fel, vagy alvállalkozások bevonásával? 
Az Üllői útnál közbeszerzésen nyertes Vállalkozó végezte a munkát.
Mekkora költséget jelentett az útburkolati jelek elfedése, felszedése és
újra-újrafestése 2023. évben (októberig) ezen a szakaszon? (M3 pótlóbusz
útvonala Astoria és Népliget közt). 
A Múzeum körúton a burkolati jelek eltávolítását a metrófelújításban részt
vevő vállalkozó végezte, nem Társaságunk.
Társaságunk az Üllői úton ezidáig 765m2 burkolati jelet feketített le, és
300m2 burkolati jelet marással távolított el.
Szeretném tudni, hogy műszaki megvalósulási bejárást tartottak-e a most
(2023 októberig) látható forgalomtechnikai felfestések tekintetében ezen
az útszakaszokon? Ha igen, ennek a jegyzőkönyvét szeretném elolvasni.
Műszaki átadás-átvételi eljárás során forgalomtechnikai kezelő és
közútkezelő helyszíni bejárás után nyilatkozott, egyéb bejárás nem
történt.
Körtvélyessy Péter

Projektvezető

Műszaki vezérigazgató-helyettesi törzs

Budapest Közút Zrt.   

 

idézett részek megjelenítése