Tisztelt Egy a Természettel Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy mennyibe kerül az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás jegyében forgó, Kittenberger Kálmán életét bemutató film.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 2.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

Tisztelt Zsilák Szilvia!

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3)–(5) bekezdései alapján
Adatkezelő a közérdekű adatigénylésére 45 napon belül tud választ adni,
tekintettel arra, hogy a 15 napon belüli válaszadás az Adatkezelő
veszélyhelyzeti kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő
ellátását veszélyeztetné. Az Adatkezelő szervezi a nemzetközi
jelentőséggel bíró, 3 hetes „Egy a természettel” Vadászati és Természeti
Világkiállítást. A Világkiállítás közeledtével az Adatkezelő, mint
szervező feladatai napról napra nőnek. Amennyiben a jelentős leküzdendő
feladatok és megoldandó problémák között az Adatkezelőnek a közérdekű
adatigénylést 15 napon belül kellene megválaszolnia, a Világkiállítás
szervezési feladataira – amelyek a COVID-19 világjárvány miatt a
tervezettnél jóval lassabban  haladnak – nem maradna elég ideje.

 

Üdvözlettel,

 

   EGY A TERMÉSZETTEL

    Vadászati és Természeti Világkiállítás

    Magyarország 2021

idézett részek megjelenítése

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[1][FOI #18304 email]

 

Ha a(z) Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem a(z)
[2][Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #18304 email]
2. mailto:[Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Zsilák Szilvia!

 

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése alapján Adatkezelő a
közérdekű adatigénylésére további 45 napon belül tud választ adni,
tekintettel arra, hogy a 45 napon belüli válaszadás az Adatkezelő
veszélyhelyzeti kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő
ellátását továbbra is veszélyeztetné. Az Adatkezelő szervezi a nemzetközi
jelentőséggel bíró, 3 hetes „Egy a természettel” Vadászati és Természeti
Világkiállítást. A Világkiállítás közeledtével az Adatkezelő, mint
szervező feladatai napról napra nőnek. Amennyiben a jelentős leküzdendő
feladatok és megoldandó problémák között az Adatkezelőnek a közérdekű
adatigénylést 15 napon belül kellene megválaszolnia, a Világkiállítás
szervezési feladataira – amelyek a COVID-19 világjárvány miatt a
tervezettnél jóval lassabban haladnak – nem maradna elég ideje.

 

Üdvözlettel,

 

[1]Névtelen1 (3)

   EGY A TERMÉSZETTEL

    Vadászati és Természeti Világkiállítás

    Magyarország 2021

    -----------------------------------------------

    H-1122 Budapest, Maros utca 12.

    [2]www.onewithnature2021.org

    

idézett részek megjelenítése

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[5][FOI #18304 email]

 

Ha a(z) Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem a(z)
[6][Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. http://www.onewithnature2021.org/
3. http://tortenelem.info.hu/
4. http://tortenelem.info.hu/
5. mailto:[FOI #18304 email]
6. mailto:[Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

Tisztelt Zsilák Szilvia !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdés második mondata alapján tájékoztatom, hogy a Kittenberger Kálmán életét bemutató film elkészítésére társaságunk nettó 70 millió forint+ ÁFA összeget fog kifizetni. A díj tartalmazza a film televíziós, online és mozi vetítésre alkalmas formátumban (DCP) sugárzásra történő vetítésre alkalmas formátumban történő elkészítését ,valamint a felhasználói jog korlátozásmentes átadását is.

Üdvözlettel,

EGY A TERMÉSZETTEL
Vadászati és Természeti Világkiállítás
Magyarország 2021

idézett részek megjelenítése