Kiskunhalason épült járványkórház

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kiskunhalason épült járványkórház kapcsán köttetett szerződéseket és azok teljesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1 Attachment

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással, 2020. augusztus 18. napján, Intézetünk részére megküldött
elektronikus megkeresésére, tájékoztatom, hogy az Infotv. 29. § (1)
bekezdése alapján a jogszabály által közérdekű adatok megismerésére
biztosított 15 napos határidőt az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján
további 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Kérem fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel,

 

Szabó Dóra

referens

 

[1]cid:[email protected]

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Dóra!

Érdeklődnék, hogy az adatigénylésre mikorra várhatok választ.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Tisztelt Segesvári Csaba!

Köszönjük szíves türelmét!

Szíves tájékoztatásul szeretném jelezni, hogy a költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) korm. rendelet alapján a költségtérítésre vonatkozó összegszámítás alapján: a munkaerő ráfordítás mértékében - az adatszolgáltatás teljesítéséhez - 11.550,- Ft költségtérítés került megállapításra. (5 munkaórával és átlag 2310,- Ft/órával számolva)

Amennyiben elfogadja a költségtérítés mértékét, az adatszolgáltatást teljesíteni tudjuk.

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

Üdvözlettel,

Szabó Dóra
referens
ÁEEK

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Dóra!

Elfogadom az önök felteleit, azzal, hogy a hivatkozott 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége - az Infotv. 29. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülése mellett - abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát.

Így ennek megfelelően kérem meghatározni a szükséges munkaerő-ráfordítást, valamint, kérem, hogy a fizetéshez szükséges részleteket is adják meg.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Tisztelt Segesvári Csaba!

Kérem, hogy a számla kiállításához az alábbi adatokat megadni szíveskedjen.

Név
Cím
Adószám

Nagyon szépen köszönöm válaszát!

Üdvözlettel

Szabó Dóra

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Dóra!

A kért adatok,

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.
Budapest 1084 Déri Miksa u. 10.
Adószám: 23399538-1-42

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Kedves Segesvári Csaba!

Köszönöm gyors válaszát.
Gazdasági Igazgatóságunk kiállítja és küldi Önnek a számlát.

A kifizetést követően kerül sor az adatok átadására.

Üdvözlettel és köszönettel,

Szabó Dóra
referens
ÁEEK

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Dóra!

Érdeklődnék, hogy a számlát mikor és hova küldik?

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Kedves Csaba!

Utána érdeklődöm a Gazdasági Igazgatóságnál és visszajelzek Önnek, amint és is információhoz jutok.

Üdvözlettel,

Szabó Dóra
referens

idézett részek megjelenítése

Szabó Dóra, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Tisztelt Segesvári Csaba!

Szeretném jelezni, hogy a korábbi levelében megadott címre, október 19. napján küldték meg munkatársaim a számlát.

Üdvözlettel,

Szabó Dóra
referens

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Dóra!

A 2020/V0004899 számú számla november 3-án kiegyenlítésre került. Kérem, az adatokat elektronikusan megküldeni.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Kedves Segesvári Csaba!

Elnézését kérem, hogy eddig nem reagáltam.

Jelenleg még nem kaptam információt az összeg beérkezéséről, de az adatokat előkészítettük, melyet jóváhagyást követően tudok megküldeni Önnek.

Köszönöm szépen!

Szabó Dóra

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Dóra!

Érdeklődnék, hogy sikerült-e az utalást könyvelni?

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

dr. Szabó Tibor hozzászólt ()

Az Infotv 29. § (4) bekezdése szerint "... a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell."

A teljesítési határidő hosszabbítását követően jogszerűen már nem kérhető költségtérítés.

Tisztelt Szabó Dóra!

Érdeklődnék, hogy mikorra várható az adatok kiadása?

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

2 Attachments

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozva a Kiskunhalason épült járványkórházzal kapcsolatos közérdekű
adatmegigismerési igény tárgyában érkezett levelére, köszönettel vettük a
megállapított  költségtérítési összeg befizetését.

 

Mellékelten megküldöm adatigénye tárgyában összesített anonimizált
szerződéseket.

A teljesítésre vonatkozóan, kérem, hogy az alábbi linken tájékozódjon.

[1]https://koronavirus.gov.hu/cikkek/mernok...

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő megbízásából,

 

Üdvözlettel

 

Szabó Dóra

referens

[2]cid:[email protected]

 

idézett részek megjelenítése