Királylaki köz lezárásának oka

Török Attila made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Királylaki köz a Királylaki út és Máramaros út közti szakaszán milyen okból van az utat lezáró betonelem kihelyezve évek óta.
Amennyiben önkényesen lett kihelyezve, terveznek-e fellépni ellene?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 20.

Üdvözlettel:

Török Attila

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

 

Annak ellenére, hogy adatigénylése - feltett kérdése - nem irányul
önkormányzatunk által kezelt közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra,
tájékoztatjuk, hogy a Budapest Közút Zrt. (BK) tájékoztatása alapján ez az
ügy még arra az időszakra nyúlik vissza, amikor a forgalomtechnikai
kezelői feladatokat a Főpolgármesteri Hivatal látta el. A lezárást annak
idején a Királylaki köznél – a korábbi célforgalmas behajtási korlátozás
erősítése érdekében – feltételezhetően az Önkormányzat építette ki egy
útfelújításhoz kapcsolódóan, de erre vonatkozóan pontos adatok nem állnak
rendelkezésre. Valószínűsíthetően a balesetveszély elkerülése és az átmenő
forgalom megakadályozása miatt került kihelyezésre, mivel az út szélessége
nem teszi lehetővé kétirányú forgalom kialakítását. Az ott lakók részére a
behajtás biztosítva van, az átmenő forgalom biztosítása nem lehetséges az
adott szakaszon. 2005-ben egy helyszíni bejárás során már észlelésre
került, hogy az útszakasz középen le van zárva, így a lezárás hivatalosan
2005. október 24-én került be a BK nyilvántartásába és akkor lettek
kihelyezve a zsákutca táblák is a korábbi behajtani tilos, kivéve
célforgalom táblák helyett.

 

Fent leírtakra tekintettel a lezárás hivatalból történt, ezért nem
tervezzük a kialakult helyzet módosítását.

 

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

idézett részek megjelenítése