Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2022. október 13. napján elektronikus úton a Hivatal résrére megküldött, „Közérdekű adatigénylés a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia körül található kordon megszüntetésére irányuló jogi lépésekről II.” tárgyú, megkeresésére válaszul, a következők kerültek megküldésre részemre:
"1. Milyen közjogi vagy magánjogi, vagy bármilyen jogi lépést tett XXI. Kerület Csepel Önkormányzata annak érdekében, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia körül található kordon megszűnjön?
Az Önkormányzat, mint az érintett terület tulajdonosa, az Ön által is hivatkozott szerződés alapján többször küldött felszólítólevelet a KIMBA részére a kordon megszüntetése érdekében, melyben kötbér igényét is kiközölte."

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a válaszokat:
1. Milyen közjogi vagy magánjogi, vagy bármilyen jogi lépést tett XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. október 225. napja óta, annak érdekében, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia körül található kordon megszűnjön?
2. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémiával kötött Ráépítési szerződés előkészítésében, illetve elkészítésében részt vett az Önkormányzattal bármilyen szerződésben álló fél, aki ezért díjazást kapott (Amennyiben igen, kérem küldje meg részemre a kifizetést alátámasztó szerződést)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 2.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

idézett részek megjelenítése