KIMBA kordonnal kapcsolatos adatigénylés

Vadai Attila made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2022. október 13. napján elektronikus úton a Hivatal résrére megküldött, „Közérdekű adatigénylés a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia körül található kordon megszüntetésére irányuló jogi lépésekről II.” tárgyú, megkeresésére válaszul, a következők kerültek megküldésre részemre:
"1. Milyen közjogi vagy magánjogi, vagy bármilyen jogi lépést tett XXI. Kerület Csepel Önkormányzata annak érdekében, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia körül található kordon megszűnjön?
Az Önkormányzat, mint az érintett terület tulajdonosa, az Ön által is hivatkozott szerződés alapján többször küldött felszólítólevelet a KIMBA részére a kordon megszüntetése érdekében, melyben kötbér igényét is kiközölte."

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a válaszokat:
1. Milyen közjogi vagy magánjogi, vagy bármilyen jogi lépést tett XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. október 225. napja óta, annak érdekében, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia körül található kordon megszűnjön?
2. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémiával kötött Ráépítési szerződés előkészítésében, illetve elkészítésében részt vett az Önkormányzattal bármilyen szerződésben álló fél, aki ezért díjazást kapott (Amennyiben igen, kérem küldje meg részemre a kifizetést alátámasztó szerződést)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 2.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

idézett részek megjelenítése