Tisztelt MÁV-HÉV Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2024. február 5. és június 16. közötti kimaradt, és külön a nagyegység helyett kisegységgel kiadott menetek listáját, legalább dátum, időpont, vonal, indoklás részletezettséggel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 21.

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

MÁV-HÉV Zrt.

2 Melléklet

[cid:[email protected]]

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük levelét, melyet a MÁV-HÉV Zrt. részére küldött. Megkeresése megérkezett Társaságunkhoz, a válaszadásig szíves türelmét kérjük.

A Társaságunkhoz beérkező észrevételek és javaslatok megválaszolása a BKK Zrt. Ügyfélszolgálatának hatáskörébe tartozik. Megkeresését továbbítjuk részükre, így a választ a BKK Zrt. Ügyfélszolgálata küldi meg Önnek.

Amennyiben levelében közérdekű adatot igényel, úgy a válaszadást a 2011. évi CXII. törvény 29.§-ában foglaltak szerint teljesíti Társaságunk.

Sajtóérdeklődés esetén, kérjük, keresse a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságát a [email cím]<mailto:[email cím]> elektronikus levelezési címen, vagy a +36-1-511-3186 telefonszámon.

A MÁV-HÉV Zrt. adatvédelmi tájékoztatóit itt olvashatja el<https://www.mav-hev.hu/adatvedelmi-tajek...>.

Üdvözlettel:
MÁV-HÉV Zrt.

[cid:[email protected]]

MÁV-HÉV Közadat, MÁV-HÉV Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az Ön által a MÁV-HÉV Zrt.-hez 2024. június 24. napján benyújtott
közérdekű adatigénylés megválaszolására rendelkezésünkre álló határidőt –
tekintettel a jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozóan –
az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

 

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.

 

[1]alairas_logo

 

Tel.: +36 1 511 4040

E-mail: [2][MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút kérő e-mail]

Web: [3]www.mav-hev.hu

Facebook: [4]www.fb.com/mavhev

 

 

References

Visible links
1. https://www.mav-hev.hu/
2. file:///tmp/[MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút kérő e-mail]
3. http://www.mav-hev.hu/
4. file:///tmp/www.fb.com/mavhev