Kilián déli közterület üzleti célú hasznosítása

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Kiss Gábor, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon információkat, hogy a Kilián Délen, a Gagarin utca végén lévő garázsor mellett lévő elkerített terület, amely tudomásom szerint közterület.
-Miként vehető igénybe üzleti vállalkozás számára, mint az ott több, mint egy éve üzemelő kutyaiskola teszi?
-Milyen engedélyek, fizetési kötelezettség mellett lehet hasonló célra igénybe venni közterületeket, van-e ezeknek a közös tulajdonú tereinknek valamiféle üzleti szempontú besorolása?
A terület szomszédságában egy állatotthon is üzemel. Az is közterületen működik?
ennyiben igen; - Ki az üzemeltetője, és rendelkezik a szükséges engedélyekkel, például megoldott a területeken keletkezett veszélyes hulladék elhelyezése?
-Hogyan járulnak hozzá a közterület használatért cserébe a közteherviseléshez?
Milyen szerepe lehet ebben a terület önkormányzati képviselőjének? - hiszen ő talán a legaktívabb munkatársuk- nem tartom elképzelhetőnek, hogy az ő tudta nélkül történne közterület a közforgalomtól történő elzárása, és annak üzleti célú hasznosítása viszont információval nem szolgál ezügyben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 4.

Üdvözlettel:
Szópkó Zita

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztettem elő, amely ezidáig megválaszolatlan maradt.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon információkat, hogy a Kilián Délen, a Gagarin utca végén lévő garázsor mellett lévő elkerített terület, amely tudomásom szerint közterület.
-Miként vehető igénybe üzleti vállalkozás számára, mint az ott több, mint egy éve üzemelő kutyaiskola teszi?
-Milyen engedélyek, fizetési kötelezettség mellett lehet hasonló célra igénybe venni közterületeket, van-e ezeknek a közös tulajdonú tereinknek valamiféle üzleti szempontú besorolása?
A terület szomszédságában egy állatotthon is üzemel. Az is közterületen működik?
ennyiben igen; - Ki az üzemeltetője, és rendelkezik a szükséges engedélyekkel, például megoldott a területeken keletkezett veszélyes hulladék elhelyezése?
-Hogyan járulnak hozzá a közterület használatért cserébe a közteherviseléshez?
Milyen szerepe lehet ebben a terület önkormányzati képviselőjének? - hiszen ő talán a legaktívabb munkatársuk- nem tartom elképzelhetőnek, hogy az ő tudta nélkül történne közterület a közforgalomtól történő elzárása, és annak üzleti célú hasznosítása viszont információval nem szolgál ezügyben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 20.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Miskolci Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

2 Attachments

Tisztelt Kiss Gábor!

 

A 2022. október 04. a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez a Kilián déli
közterület üzleti célú hasznosítása tárgyában közérdekű adatigénylésként
előterjesztett kérelme alapján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info
tv.) 30. § (3) bekezdése alapján adatigénylését elutasítom tekintettel
arra, hogy a kért adatok vonatkozásában Társaságunk nem minősül
adatkezelőnek. Adatigényléséhez a Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatához fordulhat.

 

Továbbá szeretném tájékoztatni arról, hogy Társaságunk üzemeltetésében
lévő Állategészségügyi Telepen lehetőség van az állati eredetű
melléktermékek leadására (díja: 10 kg-ig 5. 000,- Forint; 10 kg felett
(/kg) 800,- Forint).

 

Tájékoztatom, hogy közérdekű adatkérése nem teljesítésével szemben az
Infotv. 31. §-a alapján, a közléstől számított 30 napon belül keresetet
terjeszthet elő a Miskolci Járásbíróságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése
érdekében.

Jelen levél továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

 

Üdvözlettel,

 

 

    

I Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja

 

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

Telefon: +36 46 412 611

[1][Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. request email]

[2]www.varosgazda.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése