Tisztelt Magyarországi OCR Sport Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban feltölteni a kimittud.atlatszo.hu web alapú oldalra a

1, a Magyarországi OCR Sport Szövetség által 2018.01.01 és 2018.12.31 közötti időszakra a 100 000 forintot meghaladó nem munkabér jellegű kifizetések listáját, amely tartalmazza a kifizetés dátumát, a kedvezményezett nevét és kifizetett, vagy átutalással teljesített összeget.

2, a Magyarországi OCR Sport Szövetség által 2018.01.01 és 2018.12.31 közötti időszakban kötött (aláírás dátuma alapján) szerződések másolatát a munkavállalói szerződések kivételével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 26.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

OCR info, Magyarországi OCR Sport Szövetség

1 Melléklet

Tisztelt Tóth Gábor!
Tájékoztatjuk, hogy a 2018-as évben a Szövetségünk nem kötött 100.000
Ft-ot meghaladó szerződést.
Továbbá tájékoztatom, hogy 2018-ban a közhasznúsági jogállás még nem állt
fenn, így nem tartozunk ezen időszakban az Ön által hivatkozott - az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése - alá.
Üdvözlettel,
--
HOCRA
Magyarországi OCR Sport Szövetség

[1]image.png

References

Visible links