Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre mindazon adatokat, dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy
- a kiemelt adózók ügyében hány esetben tett a NAV 2010 óta feljelentést;
- a kiemelt adózók vonatkozásában az elmúlt öt évben évente hány adózó esetében és adózónként mekkora összegben állapított meg az adóhatóság adóhiányt, és ezekből a megállapításokból mennyit sikerült behajtani;
- történt-e az elmúlt három évben bármelyik kiskereskedelmi láncnál olyan ellenőrzés, amelyik célzottan a hálózatos áfacsalás felderítésére irányult;
- van-e olyan vizsgálati módszertan, amelyik kifejezetten ennek a típusú áfacsalásnak a kiszűrésére irányul;
- ha van, az elmúlt három évben hány kiemelt adózó esetében alkalmazta ezt a NAV;
- hány ilyen vizsgálat zárult 100 millió forint feletti adóhiány-megállapítással;
- ellenőrizte-e átfogóan a NAV az elmúlt három évben bármelyik kiskereskedelmi üzletlánc pénztárgépeit, illetve a kapcsolódó informatikai rendszereket;
- igaz-e, hogy a NAV illetékes főigazgatója kezdeményezte a szervezeti integrációt, azaz a KÜIG megszüntetését;
- akár a főigazgató, akár más felső vezető milyen előzetes hatásvizsgálat/elemzés alapján kezdeményezte a KÜIG megszüntetését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 22.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

A vonatkozó jogszabály értelmében a hivatalnak azonnal, de legkésőbb december 7-ig válaszolnia kellett volna az Átlátszó.hu-tól november 22-én érkezett közadat-igénylésre. Ez a mai napig nem történt meg. Kérem, szíveskedjenek haladéktalanul válaszolni a közadat-igénylésben foglalt kérdésekre.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

NAV Sajtó, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

 

 

From: NAV Sajtó
Sent: Monday, December 09, 2013 9:45 AM
To: '[email address]'
Subject: válasz

 

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

 

Szerkesztőségük által megfogalmazott kérdésekre a mellékelt választ
küldjük.

 

Üdvözlettel:

NAV Sajtó