Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023. július 9-én Kétpó határában kisiklott tehervonat által szállított rakomány(ok) listáját, amely tartalmazza az anyagok nevét, mennyiségét és veszélyességi besorolását is.

https://www.katasztrofavedelem.hu/module...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

GYSEVCARGO Információ,

5 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Elkezdtük az adatgyűjtést.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (2) bekezdésére
tekintettel az adatszolgáltatás határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

 

GYSEV CARGO Zrt.

 

 

Üdvözlettel,

[1]CARGO logo
[2]LinkedIn [3]Facebook [4]Youtube  
[5]AAA

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben ezt a levelet
sérülten kapta meg vagy nem Ön annak valós címzettje kérjük,
haladéktalanul tájékoztassa erről a feladót és a levelet törölje
rendszeréből.
Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása,
terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott. Az
elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat
szolgál.
A GYSEV CARGO Zrt. nem tesz és nem fogad el hivatalos
kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erről
ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek között.

 

 

 

From: GYSEV Információ <[6][GYSEV request email]
Sent: Thursday, April 25, 2024 10:03 PM
To: GYSEV Cargo Információ <[email address]
Subject: Fwd: [External mail] Közérdekűadat igénylés - Kétpói vonatbaleset
GYSEV

 

Továbbított levél kezdete:

Feladó: Erdélyi Katalin <[7][FOI #24796 email]>
Dátum: 2024. április 25. 16:49:24 CEST
Címzett: GYSEV Információ <[8][GYSEV request email]>
Tárgy: [External mail] Közérdekűadat igénylés - Kétpói vonatbaleset
GYSEV

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2023. július 9-én Kétpó határában kisiklott tehervonat által szállított
rakomány(ok) listáját, amely tartalmazza az anyagok nevét, mennyiségét
és veszélyességi besorolását is.

[9]https://www.katasztrofavedelem.hu/module...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[10][FOI #24796 email]

Is [11][GYSEV request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.? If so, please contact us using this
form:
[12]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[13]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.gysevcargo.hu/hu
2. https://www.linkedin.com/company/gysevca...
3. https://www.facebook.com/gysevcargo
4. https://www.youtube.com/@cargogysev4245
5. https://certificate.hungary.dnb.com/fina...
6. mailto:[GYSEV request email]
7. mailto:[FOI #24796 email]
8. mailto:[GYSEV request email]
9. https://www.katasztrofavedelem.hu/module...
10. mailto:[FOI #24796 email]
11. mailto:[GYSEV request email]
12. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
13. http://kimittud.hu/help/officers

GYSEVCARGO Információ,

5 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Ön közadat iránti igényének teljesítése
hosszabb időt vesz igénybe. A partnereinkkel történő üzleti titokkal
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünk teljesítésére való tekintettel
kérjük szíves türelmét.

 

Üdvözlettel,

GYSEV CARGO Zrt.

                               

[1]CARGO logo
[2]LinkedIn [3]Facebook [4]Youtube  
[5]AAA

 

From: GYSEV Információ
<[6][GYSEV request email]                                                                                                                                             
Sent: Thursday, April 25, 2024 10:03 PM
To: GYSEV Cargo Információ <[email address]
Subject: Fwd: [External mail] Közérdekűadat igénylés - Kétpói vonatbaleset
GYSEV

 

Továbbított levél kezdete:

Feladó: Erdélyi Katalin <[7][FOI #24796 email]>
Dátum: 2024. április 25. 16:49:24 CEST
Címzett: GYSEV Információ <[8][GYSEV request email]>
Tárgy: [External mail] Közérdekűadat igénylés - Kétpói vonatbaleset GYSEV

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023.
július 9-én Kétpó határában kisiklott tehervonat által szállított
rakomány(ok) listáját, amely tartalmazza az anyagok nevét, mennyiségét és
veszélyességi besorolását is.

[9]https://www.katasztrofavedelem.hu/module...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[10][FOI #24796 email]

Is [11][GYSEV request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.? If so, please contact us using this
form:
[12]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[13]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.gysevcargo.hu/hu
2. https://www.linkedin.com/company/gysevca...
3. https://www.facebook.com/gysevcargo
4. https://www.youtube.com/@cargogysev4245
5. https://certificate.hungary.dnb.com/fina...
6. mailto:[GYSEV request email]
7. mailto:[FOI #24796 email]
8. mailto:[GYSEV request email]
9. https://www.katasztrofavedelem.hu/module...
10. mailto:[FOI #24796 email]
11. mailto:[GYSEV request email]
12. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
13. http://kimittud.hu/help/officers

GYSEVCARGO Információ,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2024. április 25-én kelt közérdekű adatkérése kapcsán köszönjük a
türelmét. Válaszolva adatkérésére, mellékelten küldjük a kért adatokat:

 

Üdvözlettel,

GYSEV CARGO Zrt.

 

 

From: GYSEV InformáciĂł <[1][GYSEV kérő e-mail]
Sent: Thursday, April 25, 2024 10:03 PM
To: GYSEV Cargo InformáciĂł <[email cím]
Subject: Fwd: [External mail] Közérdekűadat igénylés - Kétpói vonatbaleset
GYSEV

 

Továbbított levél kezdete:

FeladĂł: ErdĂ©lyi Katalin <[2][email cím]>
Dátum: 2024. április 25. 16:49:24 CEST
CĂ­mzett: GYSEV InformáciĂł <[3][GYSEV kérő e-mail]>
Tárgy: [External mail] Közérdekűadat igénylés - Kétpói vonatbaleset
GYSEV

ýżż˝Ł¬Tisztelt GyĹ‘r-Sopron-Ebenfurti VasĂşt Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2023. július 9-én Kétpó határában kisiklott tehervonat által szállított
rakomány(ok) listáját, amely tartalmazza az anyagok nevét, mennyiségét
és veszélyességi besorolását is.

[4]https://www.katasztrofavedelem.hu/module...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[5][email cím]

Is [6][GYSEV kérő e-mail] the wrong address for KözĂ©rdekűadat requests to
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.? If so, please contact us using this
form:
[7]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[8]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[GYSEV kérő e-mail]
2. mailto:[email cím]
3. mailto:[GYSEV kérő e-mail]
4. https://www.katasztrofavedelem.hu/module...
5. mailto:[email cím]
6. mailto:[GYSEV kérő e-mail]
7. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
8. http://kimittud.hu/help/officers

Tisztelt GYSEV CARGO Zrt.!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin