Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. Kesztyűgyár Közösségi Ház (a továbbiakban KKH) Tanácsadó Testület (a továbbiakban TT) tagjai számára a KKH Önkormányzati Információs Pultjánál, annak nyitva tartási idejében előírt képviselői ügyelet beosztása 2013. augusztus hónapban
(teljesíthető a KKH honlapján való nyilvánosságra hozással: http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c...)

2. A KKH TT következő ülésének időpontja, helyszíne
(teljesíthető a KKH honlapján való nyilvánosságra hozással: http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c...)

3. A KKH TT ügyrendje, a döntést megelőző tanácsadó-testületi és képviselő-testületi vita jegyzőkönyve
CSAK HA eltér a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 2-i ülésén tárgyalt és a 248/2011. (VI. 02.) határozattal elfogadott előterjesztéstől ( http://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/16... ) és képviselő-testület vitájának jegyzőkönyvétől ( http://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/17... )
teljesíthető az önkormányzat/KKH honlapján való nyilvánosságra hozással)

4. A KKH TT 2012. évi 5. és 7. rendes ülésének, 2013. évi 8. és jelen dátumig tartott további rendes üléseinek jegyzőkönyvei, továbbá – HA VOLTAK ILYENEK – a 2012. és 2013. rendkívüli ülések jegyzőkönyvei
(teljesíthető a KKH honlapján való nyilvánosságra hozással: http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c... )

5. A KKH TT tagjaival 2012-ben és 2013-ban kötött megbízási szerződések, beleértve az egyéni feladatokat tartalmazó mellékleteket

6. A KKH TT tagjai által 2012-ben elvégzett egyéni feladatok teljesítésigazolásai

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 4.

Üdvözlettel:

dr. Sánta Zsófia, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!

Jegyző Asszony megbízásból a 2013. augusztus 4. napján elektronikus
levélben érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:

Tekintettel arra, hogy a levelében foglaltakra vonatkozó adatok beszerzése
és összeállitása időigényes, így szíves türelmét kérve tájékoztatom, hogy
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdésében
foglalt jogszabályi felhatalmazás alapján a közérdekű adatigénylésre
vonatkozó Infotv. 29. § (1) bekezdésben meghatározott általános
teljesítési határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.

 

 

Üdvözlettel:

dr. Sánta Zsófia

jegyzői kabinetvezető

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Tisztelt dr. Sánta Zsófia!

Sajnálattal tapasztalom, hogy a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület tárgyban augusztus 4-én elküldött közérdekű adatok iránti igénylésemre adott válaszuk késik. A jogszabály értelmében 2013. augusztus 19. határidőig válaszolniuk kellett volna, a teljesítési határidő 15 napos meghosszabbítása szeptember 3-án lejárt.

Az adatok egy részét próbáltam beszerezni a tanácsadó testület tagjaitól, de az elnök nem együttműködő, a képviselők ismeretei az információszabadság szabályairól tévesek, a tartalmi közléseikben logikai ellentmondások vannak. Az adatokra szükségem van, az esetleges jogorvoslat határideje kötött, mindezért számítok a további késésük elkerülésére és a megfelelő válaszukra.

Köszönettel és üdvözlettel:

Bódis Lajos

dr. Sánta Zsófia, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis Úr!

A válasz elkészült a mai nap folyamán megküldésre kerül az Ön részére minden kért adattal.

Üdvözlettel:

Dr. Sánta Zsófia
jegyzői kabinetvezető
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Jegyzői Kabinet
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: (1) 45-92-2131

idézett részek megjelenítése

Galambos Eszter dr., Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Uram!

Elnézését kérem amiatt, hogy válaszadásunkkal sajnálatos módon
adminisztrációs okok miatt egy nap késedelembe estünk.

2013. augusztus 04. napján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Polgármesteri Hivatalánál elektronikus levélben előterjesztett, majd
meghosszabbított határidejű közérdekű adatigénylésének az alábbiak szerint
teszek eleget.

Levelében adatszolgáltatás kért a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft. működéséről. A Társaság ügyvezetésének tájékoztatását követően
engedje meg, hogy adatigénylésének sorrendjében adjam meg válaszainkat.

 1. A Józsefvárosi Közösségi Házak Tanácsadó Testületének (JKH TT)
augusztusi ügyeleti rendje az alábbiak szerint alakult:

 a. aug. 22. Gúzs Gyula
 b. aug. 26. Dr. Révész Márta
 c. aug. 29. Egry Attila

A szeptemberi ügyeletei rend az alábbi honlapcímen érhető
el [1]http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c....

 2. A JKH TT ügyrendjének IV.1. pontja értelmében üléseit kéthetente
szerdán 16 órai kezdettel tartja. Ennek megfelelően várhatóan 2013.
szeptember 11. napján lesz a következő ülés, amelynek pontos helyéről
és idejéről a Társaság honlapján lesz fenn tájékoztatás.
 3. Az ügyrend és a Képviselő-testületi vita jegyzőkönyvének
szövegtartalma megegyezik a [2]www.jozsefvaros.hu honlapra feltöltött
Ön által is idézett szöveggel. Az ügyrendről tartott testületi vita
jegyzőkönyvét a Társaság tájékoztatása szerint az alábbi címről érheti
el:
[3]http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c...
 4.  A Társaság az Ön által felvetett hiányosságokat pótolta, így a JKH TT
ülésinek hiányzó jegyzőkönyvei megtalálhatóak az alábbi honlapcímen
[4]http://www.kesztyugyar.hu/index.php?opti...

A Társaság ügyvezetésének tájékoztatása szerint rendkívüli ülést nem
tartottak.

 5. Mellékelten küldöm a JKH TT tagjaival kötött 2012-es és 2013-as
megbízási szerződéseket.
 6. Mellékelten küldöm a testületi tagok augusztus hónapi teljesítési
igazolásait.

 

 

Üdvözlettel

 

          [5]cimer

       dr. Galambos Eszter

               jogtanácsos

    Budapest Főváros VIII. kerület

  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

             Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. 108.

    tel.: +36-1-459-2100 /540 mellék

     [6][email address]

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
1. http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c...
2. http://www.jozsefvaros.hu/
3. http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c...
4. http://www.kesztyugyar.hu/index.php?opti...
6. mailto:[email address]

Tisztelt Galambos Eszter dr.!

Köszönöm a Kesztyűgyár KH TT működésével kapcsolatos adatigényem részleges teljesítését!

Kérem, a hiányzó információk megküldését az alábbiakról:

1. Az igénylésben szereplő adatok közül nem kaptam meg a 2012-ben elvégzett egyéni feladatok teljesítésigazolásait. Bár nem szükséges indokolnom az igényemet, de szívesen megteszem, mivel az adatigénylést kommunikációnak és együttműködési folyamat részének tekintem. Mind a testületi egészének, mind az egyes tagoknak az aktivitása - a tanácsadó testületi ülések ütemezése, a jegyzőkönyvek tartalma, a képviselő-tanácsadók tájékozottsága az illetékességükbe tartozó ügyekben, a teljesített ügyeleti napok száma alapján - nagy egyenlőtlenségeket mutat. A testület tagjai nem reagáltak az egy éve felvetett tartalmi problémákra, a tevékenységükről pedig csak sokadik kérésre, közel egy éves késéssel adtak tájékoztatást a jegyzőkönyvek formájában. Az információk a kiadott feladatokról csak a szerződések és a teljesítésigazolások alapján megítélhető, mivel ők maguk erről nem vagy nagyon ellentmondásosan nyilatkoznak. A 2012-es év hónapjait azért választottam, mert erre az időszakra esett a sikertelen problémamegoldási kísérletem, és mert egy teljes évet szeretnék együtt látni.

A fentiek miatt kell ragaszkodnom a 6 fő 2012-es tanácsadó egyéni teljesítményeinek havi igazolásaihoz, melyek egyébként az önkormányzat más tanácsadói esetében - sokkal kisebb összegek mellett - különböző részletezettséggel ugyan, a honlapon megtalálhatók.

A célomnak, amire az igényelt adatokat használom, megfelel, ha az önkormányzat arról nyilatkozik, hogy a 2012-es teljesítésigazolások kivétel nélkül a konkrétumot nem tartalmazó, minden képviselő-tanácsadó esetében azonos szöveg, a most megküldött 2013. augusztusi teljesítésigazolásokhoz hasonlóan. A 2013 augusztusi teljesítésigazolások alapján csak sejteni lehet a 2012. év hónapjai teljesítésigazolásainak tartalmát, állítani bármit akkor lehet, ha az igényelt teljesítésigazolásokat kapom meg, vagy ha az önkormányzat egyértelmű nyilatkozatot tesz.

2. Nem kaptam meg a tanácsadókkal kötött megbízási szerződéseknek az egyéni feladatokat tartalmazó mellékleteit. Ezek létezésére abból következtetek, hogy a testület jegyzőkönyvében szerepel, hogy a megbízást adó ügyvezető így kívánja meghatározni az egyéni feladatokat. A megbízási szerződésekben jelenleg nem szerepel az információs iroda ügyeleti szolgáltatása, amelyet pedig az ügyvezető a jegyzőkönyv szerint szintén feladatként határozott meg a testületi tagok számára. Ha valóban igaz, hogy a megbízó végül meggondolta magát, és a feladatot mégsem kívánta írásba foglalni, illetve ha a megbízó és a tanácsadók egyfajta önkéntes vállalásként kezelik, hogy a kiadott munkát valaki elvégzi-e vagy sem, akkor érthetővé válik, hogy az érintett munkanapoknak a tanácsadók kevesebb mint felében látták el az ügyeletet, ezen belül óriási egyéni különbségekkel (0-17 alkalom).

Szintén nem szerepel a megbízási szerződésekben az elnöki feladat ellátása, a megbízó az elnökkel is tagként, a velük megegyező feladatokra, bár magasabb összegben kötött szerződést. Ez más megvilágításba helyezi, hogy az elnök az előírt gyakoriságnál a tavalyi évben kb. egyharmaddal kevesebb ülést hívott össze, egyáltalán nem látott el ügyeleti feladatot, és az ügyrend nem létező rendelkezésére hivatkozva korlátozza a tanácsadói testület nyilvánosságát.

A célomnak, amire az igényelt adatokat használom, megfelel, ha az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az ügyvezető egyéni feladatokat és az elnök feladatait írásban nem határozta meg. Ki nem mondva ezt közölte most az önkormányzat, azonban nem szeretném, ha a további eljárás során keresnének és találnának olyan dokumentumokat, amelyekre ez az igénylés vonatkozik és most nem kaptam meg.

Kérem a fentieknek megfelelően a tájékoztatást illetve az adatok kiegészítését ésszerű időn belül, hogy az esetleges jogorvoslathoz is elég időm maradjon.

Köszönettel és üdvözlettel:

Bódis Lajos

Galambos Eszter dr., Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!
 
2013. augusztus 04. napján küldött levelében adatszolgáltatás kért a
Kesztyűgyár Közösségi Ház (a továbbiakban: KKH) működéséről. Válaszunkat
2013. szeptember 04. napján küldtük meg az Ön részére.
2013. szeptember 05. napján kelt elektronikus levelében hiányzó adatok
pótlását kérte, valamint további tárgykörökben nyújtott be adatigénylést
Hivatalunkhoz, amellyel kapcsolatban – az Ön által meghatározott témakörök
szerint - az alábbi tájékoztatást nyújtom.
 
Teljesítési igazolások
 
Tájékoztatom, hogy KKV ügyvezetésének  tájékoztatása szerint a 2012. évben
kiállított teljesítési igazolások szövegének tartalma megegyezik az Önnek
megküldött teljesítési igazolásban foglaltakkal.
 
A Tanácsadó Testület tagjainak egyéni feladatai
 
A testületi tagok egyrészt személyesen, másrészt testületként is a KKH
vezetésének nyújtanak segítséget, javaslattevő és véleményező szerepük
ellátásával, stratégiák kidolgozásával, amely feladatok felsorolását a
megbízási szerződések tartalmazzák.
Azonban ez a felsorolás nem kimerítő jellegű, ugyanis a KKH feladata a
minél több és újabb közösségi programok kitalálása és megvalósítása, így
ennek függvényében változnak a testületi tagok által ellátott és ellátható
egyéni feladatok is.
A szerződés csupán a testületi tagok főbb feladatait határozza meg,
azonban ezen kívül számos más újonnan szervezett program keretében kérik a
segítségüket, tanácsukat, amelyek mellett a tagok önként vállalt
feladatokat is végeznek.
Ilyen önként vállalt feladat az információs iroda ügyeleti tevékenysége,
amely az oda érkezők számára nyújt tanácsadói szolgáltatást.
Az ügyvezető asszony egyetlen testületi tag számára sem írta elő kötelező
jelleggel ezt a feladatot, azonban mindegyik tag igyekszik az általa
önként vállalt ügyeleti szolgáltatást teljesíteni.
 
Tanácsadó Testület elnökének megbízási szerződése
 
Levelében kifogásolja, hogy az Egry Attilával kötött megbízási szerződés
nem tartalmazza annak tényét, hogy Egry úr a testület elnöki feladatait
látja el.
Ezzel kapcsolatban előadom, hogy a Képviselő-testület 113/2011 (III.17.)
számú határozatával döntött arról, hogy Egry Attila tanácsadó testületi
tag látja el az elnöki feladatokat, ennek tényét a megbízási szerződés 1.
pontja is tartalmazza a képviselő-testületi határozatra történő utalással.
 
Tisztelettel:
 
dr. Galambos Eszter
jogtanácsos
 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Galambos Eszter dr.!

A kiegészítéssel együtt a közérdekű adat iránti igénylésemre adott válasz szerintem kifogástalan, köszönöm!

Távolról sem azok szerintem a tanácsadókkal kötött szerződések, a teljesítésigazolások, a jegyzőkönyvezés, az ügyrendnek való megfelelés, az ügyvezető, az elnök, a tanácsadó testületi tagok által kialakított szokások, az elvárások a tanácsadókkal szemben. De ez már nem ennek a sikeresen lezárult adatigénylésnek a témája.

A jövőben ezzel kapcsolatban újabb közérdekű adatigénylés, személyes megkeresések, közmeghallgatási felszólalás, közérdekű bejelentés, sőt talán még egy rendhagyó színházi előadás is lesz a gyűjtött dokumentáció alapján.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

Bódis Lajos hozzászólt ()

A kiegészítéssel együtt a közérdekű adat iránti igénylésemre adott válasz szerintem kifogástalan.

Távolról sem azok szerintem a tanácsadókkal kötött szerződések, a teljesítésigazolások, a jegyzőkönyvezés, az ügyrendnek való megfelelés, az ügyvezető, az elnök, a tanácsadó testületi tagok által kialakított szokások, az elvárások a tanácsadókkal szemben. De ez már nem ennek a sikeresen lezárult adatigénylésnek a témája.

A jövőben ezzel kapcsolatban újabb közérdekű adatigénylés, személyes megkeresések, közmeghallgatási felszólalás, közérdekű bejelentés, sőt talán még egy rendhagyó színházi előadás is lesz a gyűjtött dokumentáció alapján.