"Kertvárosi Konzultáció" adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az önkormányzat által lefolytatott "Kertvárosi Konzultáció" vonatkozásában az alábbi információkat:

(1) Mennyibe került az online felület kialakítása, ezt ki végezte el, milyen megbízás alapján? Amennyiben ez külön szerződés keretében történt, kérem a szerződés megküldését is.
(2) Mennyibe került a papíralapú kérdőív (i) tervezése, (ii) kivitelezése, (iii) terjesztése? Ezeket ki végezte el, milyen megbízás alapján? Amennyiben ez(ek) külön szerződés keretében történ(tek), kérem a szerződés(ek) megküldését is.
(3) Hány darab papíralapú kérdőív került legyártásra illetve terjesztésre?
(4) A visszaérkezett papíralapú válaszok illetve online kérdőívek kiértékelését ki végezte el, milyen megbízás alapján? Ennek milyen költségigénye volt? Amennyiben ez külön szerződés keretében történt, kérem a szerződés megküldését is.
(5) A kiértékelésről milyen dokumentáció (pl. jegyzőkönyv) született? Ezeket (természetesen anonimizálva) kérem számomra megküldeni.
(6) Hány kérdőív érkezett vissza papíralapon illetve online hány lett kitöltve?
(7) Kérem számomra eljuttatni a kérdőívre adott válaszokat kérdésenként tételesen (a válaszok darabszámával illetve megoszlásával).

Tudom, hogy a vészhelyzet kapcsán az adatigénylés megválaszolására rendelkezésre álló határidő jelentősen bővebb, mindazonáltal - lévén, hogy a fentiek megválaszolása érdekli az embereket - kérem, hogy kérdéseimre a lehető leghamarabb szíveskedjen megküldeni válaszait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 27.

Üdvözlettel:

Vajda Zoltán

Szabó Tamás, Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Tisztelt Vadja Zoltán!

 

A csomagolt mellékletek jelszavas védelme miatt a válaszadásra megadott
email cím visszautasította az Önnek küldött levelemet. Kérem adjon meg egy
olyan email címet, ahová a csatolni kívánt fájl-t eljuttathatom.

A válaszokat (mellékletek nélkül) ismételten megküldöm Önnek. A levél
végére bemásolom a visszautasítást igazoló levelet is.

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következő válaszokat adjuk:

 

 1. Mennyibe került az online felület kialakítása, ezt ki végezte el,
milyen megbízás alapján? Amennyiben ez külön szerződés keretében
történt, kérem a szerződés megküldését is.

A felület kialakítása és az adatok GDPR szerinti tárolását az ACPM IT Kft.
végezte. Költség: 2.857.500.- Ft. A keretrendszer nem csak egyszer
használatos, a liszensz a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
tulajdona. Segítségével a jövőben tetszőlegesen könnyen, fejlesztés nélkül
személyre szabható kérdőívek publikálhatók, tehát nem egyszer használatos
az alkalmazás. Az árajánlatban szereplő havi szakértői díjat a konzultáció
időtartamára (3 hónap ) fizettük ki.

 

 2. Mennyibe került a papíralapú kérdőív (i) tervezése, (ii) kivitelezése,
(iii) terjesztése? Ezeket ki végezte el, milyen megbízás alapján?
Amennyiben ez(ek) külön szerződés keretében történ(tek), kérem a
szerződés(ek) megküldését is.

 a. XVI. kerületi állampolgárok név és címadatainak lekérdezése

Budapest Főváros Kormányhivatala – szolgáltatási díj: 1.590.706.- Ft

 

 b. a Kertvárosi Konzultáció arculatának kialakítása, a konzultációs
ívek, boríték grafikai tervezése és 70.000 db A/5 boríték gyártása: 

 Formaa Bt. -br. 758.444.- Ft

 

 c. konzultációs kérdőív:                                    406.000 +
ÁFA = 515.620.- Ft

adatkezelési tájékoztató:                              280.000+ ÁFA=
355.600.- Ft

kísérőlevél:                                                      308.000
+ ÁFA = 391.160.- Ft

Korrekt Nyomdaipari Kft. Összesen:            br. 1 262. 380.- Ft

 

 d. válaszborítékok postai automatikus feldolgozásnak megfelelő tervezése
és gyártása

EPBD Nyomdaipari  Központ Zrt. br. 377.825.- Ft

 

 e. Borítékolás kézi munkaerővel

Rehab16 NonProfit Kft. br. 1.345.565.- Ft

 

 f. Konzultációs csomagok (borítékok) postázása bérmentesítéssel és a
díjmentesített válaszküldemények kezelése: 

Magyar Posta Zrt. br. 6.318.832.- Ft

 

 

 3. Hány darab papíralapú kérdőív került legyártásra illetve terjesztésre?

70.000 db kérdőív került legyártásra és 60.758 db került terjesztésre (a
Kormányhivataltól kapott név és címjegyzékből 423 db elégtelen,
postázáshoz nem elegendő címinformációt tartalmazott). A különbség oka,
az, nyomdai munka megrendelésekor még nem állt rendelkezésre a Budapest
Főváros Kormányhivatala által készített név/cím adatbázis a címzettek
pontos számával.

 

 4. A visszaérkezett papíralapú válaszok illetve online kérdőívek
kiértékelését ki végezte el, milyen megbízás alapján? Ennek milyen
költségigénye volt? Amennyiben ez külön szerződés keretében történt,
kérem a szerződés megküldését is.

A visszaérkezett papíralapú kérdőívek rögzítését a rendszerben a
Polgármesteri és az Informatikai, Adatvédelmi és Biztonsági Iroda
munkatársai végezték. A feladatot a munkakörük részeként végezték, költség
ezzel kapcsolatban nem keletkezett. A válaszok összesítését az
informatikai rendszer végezte, melynek költsége nem volt.

 

 5. A kiértékelésről milyen dokumentáció (pl. jegyzőkönyv) született?
Ezeket (természetesen anonimizálva) kérem számomra megküldeni.

A „kiértékelésről”, ami jelen esetben tulajdonképpen egy összesítést
jelent egy összefoglaló anyag készül, amelyet a Képviselő-testület
határozatának megfelelően a Polgármester határidőben a képviselők elé
terjeszt és a kerület lakói számára is elérhetővé tesz.

 

 6. Hány kérdőív érkezett vissza papíralapon illetve online hány lett
kitöltve?

7441 papír alapon érkezett vissza, 1120 fő az elektronikus felületen
töltötte ki a kérdőívet.

 

 7. Kérem számomra eljuttatni a kérdőívre adott válaszokat kérdésenként
tételesen (a válaszok darabszámával illetve megoszlásával).

Kérését a Képviselő-testület által megszavazott határidőt betartva, az (5)
pontban megadott válasz szerint eljuttatom Önnek (is).

 

Az adatigényléshez kapcsolódó szerződéseket és megrendeléseket a melléket
.pdf tartalmazza. Felhívom figyelmét, hogy a mellékletek jelszóval
védettek, a megnyitáshoz szükséges jelszót  levelem elküldésével egy
időben sms-ben juttatom el Önnek.

Kérem, hogy válaszom kézbesítését és olvasását elektronikus levélben
igazolja vissza.

 

 

mail.bp16.hu elutasította a következő e-mail-címekre küldött üzenetét:

[1][FOI #16960 email]
([FOI #16960 email])
Nem sikerült az üzenet kézbesítése, és a távoli levelezési rendszer nem
adott ki érvényes kiterjesztett állapotkódot a pontos ok megállapításához:
„550-This message contains virus! ( Heuristics.Encrypted.Zip ) for 550
[2][FOI #16960 email]”.

mail.bp16.hu a következő hibaüzenetet adta:
This message contains virus! ( Heuristics.Encrypted.Zip ) for
[3][FOI #16960 email]

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: SRV-EXCHANGE.BP16.local

[4][FOI #16960 email]
mail.bp16.hu
Remote Server returned '550-This message contains virus! (
Heuristics.Encrypted.Zip ) for 550
[5][FOI #16960 email]'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from SRV-EXCHANGE.BP16.local (10.10.0.26) by SRV-EXCHANGE.BP16.local

(10.10.0.26) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256) id 15.1.1779.2; Tue, 16

Feb 2021 17:44:03 +0100

Received: from SRV-EXCHANGE.BP16.local ([fe80::917a:84e7:d751:668b]) by

SRV-EXCHANGE.BP16.local ([fe80::917a:84e7:d751:668b%13]) with mapi id

15.01.1779.002; Tue, 16 Feb 2021 17:44:03 +0100

From: =?iso-8859-2?Q?Szab=F3_Tam=E1s?= <[6][email address]>

To: "[7][FOI #16960 email]"

        <[8][FOI #16960 email]>

CC: =?iso-8859-2?Q?Kov=E1cs_P=E9ter?= <[9][email address]>, "Dr. Csomor

Ervin" <[10][email address]>

Subject: =?iso-8859-2?Q?RE:_K=F6z=E9rdek=FB_adatig=E9nyl=E9s__-_"Kertv=E1rosi_Konz?=

=?iso-8859-2?Q?ult=E1ci=F3"_adatai_-_Budapest_XVI._ker=FClet_=D6nkorm=E1n?=

=?iso-8859-2?Q?yzat_Polg=E1rmesteri_Hivatal?=

Thread-Topic: =?iso-8859-2?Q?K=F6z=E9rdek=FB_adatig=E9nyl=E9s__-_"Kertv=E1rosi_Konzult?=

=?iso-8859-2?Q?=E1ci=F3"_adatai_-_Budapest_XVI._ker=FClet_=D6nkorm=E1nyza?=

=?iso-8859-2?Q?t_Polg=E1rmesteri_Hivatal?=

Thread-Index: AQHW9J6tUwBf1e+890uxLnyQU/z55Ko7ZZ4lgB+0vDA=

Importance: high

X-Priority: 1

Date: Tue, 16 Feb 2021 16:44:03 +0000

Message-ID: <[11][email address]>

References: <[12][email address]>

<[13][email address]>

In-Reply-To: <[14][email address]>

Accept-Language: hu-HU, en-US

Content-Language: hu-HU

X-MS-Has-Attach: yes

X-MS-TNEF-Correlator:

x-originating-ip: [5.204.53.50]

Content-Type: multipart/mixed;

        boundary="_007_6926d577c414455d8b84706773170c69bp16hu_"

MIME-Version: 1.0

 

 

Szabó Tamás
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Telefon: +36 1 4011-561
Mobil: + 36 20 911 2271
Fax: +36 1 4044 308
E-mail: [15][email address]

[16]www.bp16.hu
 

[17]16ker_logo_fb

[18]szlogen_narancs_rgb

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #16960 email]
3. mailto:[FOI #16960 email]
4. mailto:[FOI #16960 email]
5. mailto:[FOI #16960 email]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[FOI #16960 email]
8. mailto:[FOI #16960 email]
9. mailto:[email address]
10. mailto:[email address]
11. mailto:[email address]
12. mailto:[email address]
13. mailto:[email address]
14. mailto:[email address]
15. mailto:[email address]
16. http://www.bp16.hu/