Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. finanszírozási hitelajánlata

Az igénylés sikeres volt.

Csamangó Zoltán

Tisztelt Gádoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2012. június 13-i rendkívüli képviselő testületi ülés 1. napirendi ponthoz csatoltnak feltüntetett Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. finanszírozási hitelajánlatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 25.

Üdvözlettel:

[email protected], Gádoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Csamangó Zoltán Úr!

Hivatkozással az alábbi levelére mellékelten megküldöm a kért
dokumentumot további szíves felhasználásra.

Gádoros, 2012. július 03.

Dr. Prozlik László
polgármester

2012.06.25. 20:28 keltezéssel, Csamangó Zoltán írta:

idézett részek megjelenítése

Csamangó Zoltán

Tisztelt [email address]!

Tisztelt Dr Prozlik László Úr!

Kérésem teljesítését, a megküldött anyagot köszönöm.

Üdvözlettel:

Csamangó Zoltán