Tisztelt Gádoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2012. június 13-i rendkívüli képviselő testületi ülés 1. napirendi ponthoz csatoltnak feltüntetett Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. finanszírozási hitelajánlatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 25.

Üdvözlettel:

[email protected], Gádoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Csamangó Zoltán Úr!

Hivatkozással az alábbi levelére mellékelten megküldöm a kért
dokumentumot további szíves felhasználásra.

Gádoros, 2012. július 03.

Dr. Prozlik László
polgármester

2012.06.25. 20:28 keltezéssel, Csamangó Zoltán írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt [email address]!

Tisztelt Dr Prozlik László Úr!

Kérésem teljesítését, a megküldött anyagot köszönöm.

Üdvözlettel:

Csamangó Zoltán