Kérés

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Greguss Zoltán, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
milyen jogszabályt sért ha 3 beadvánnyal kaptam meg a végzést ,nem vizsgálja bíróság vizsgálva 4 hónapos korában keletkezett halántákánál keletkezett fejsérülést 2 szakértö nem vizsgálta öngyilkossági szándékot és arra vagyok kötelezve adjam oda gyermeket ahonnan fizikailag bántalmazások miatt anyaothonba menekült és eszt tényt meg sok mindent tagadott felperes tettem feljelentést rosszhiszemü pervitel hazugságok miatt ügyészség azzal utasitotta el bíróságnak kell eljárást kezdeményezni bíróság meg ügyészségre háritotta 2015 óta áthelyezési per huzzva van úgy hogy
hogy 2 kapcsolattartási pert inditottam egyik gyámügyön kötött ki 2 éven belül másik fel lett föggesztve áthelyezési per miatt és kapcsolattartás akadályozatása miatt böntetö eljárás van inditva de nincs figyelembe véve felperes öngyilkossági szándéka se vizsgálva és oda kellene adnom ahonnan anyaotthonba menekült fizikai bántalmazások miatt ugy hogy elviteli végzést 3 beadvánnyal együtt kaptam meg 2 x hagyta helybe másodfok ezt a végzést ami sérti gyermekalkotmányos jogát biztonsághoz és végzés t9rvénysértö jogszabálysértö Elöre is köszönm választ
Sok minden van még felperes visszavitta oda ahol volt férje 1 év bírósági próba idö alatt kiakarta rugdosni gyermeket belöle ott keletkezett fejsérülés
ahova megint vissza vinné Ott akkor gyámügyi jegyzökönyveket semmisitettek meg nem ok nélkül féltem gyermeket
Tisztelettel ? Greguss Zoltán
[email address]

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 6.

Üdvözlettel:

Greguss Zoltán

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Melléklet

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése