Kerepes Város Önkormányzatának és bizottságai tagjainak kettős juttatása és annak mértéke

Gubacsi Anikó made this Közérdekűadat request to Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem, hogy legyenek szívesek részemre megküldeni Zombori Hubertné Kerepes Város Önkormányzat képviselőjének a 2021 évre szóló aktuális vagyonnyilatkozatát.
2. Kérem, hogy legyenek szívesek részemre megküldeni Tarnóczky Lászlóné Kerepes Város Önkormányzat bizottsági tagjának a 2021. évre szóló aktuális vagyonnyilatkozatát.
3. Kérem, hogy legyenek szívesek részemre megküldeni az Ön részére e-mailben küldött melléklet szerint, annak értelemszerű kitöltésével, vagy az abban feltett kérdésekre a válaszukat havi bontásban, éves összesítéssel.
4. Kérem megküldeni Kerepes Város Önkormányzatának SZMSZ szerinti utasítását, ami szerint több bizottsági tagság esetén is jár minden tagságért tiszteletdíj.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (4) * Ha az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a (3) bekezdés szerint költségtérítést állapít meg, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.
(3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
(5) * A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
a) * az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, valamint,
b) * az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége
(6) * Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 26.

Üdvözlettel:

Gubacsi Anikó