Tisztelt Soproni Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területére eső,
1. kerékpárosok által okozott balesetek számára vonatkozó statisztikát tíz évre visszamenőleg, illetve
2. az összes balesetek számára vonatkozó statisztikát tíz évre visszamenőleg.

Kérem, hogy mindkét esetben a rendelkezésre álló -- és a vonatkozó törvények szerint még kiadható -- legsűrűbb időbeli felbontás szerint tegye közzé az adatokat (pl. havi). Amennyiben nem áll rendelkezésre 10 évnyi adat, úgy arra kérem, hogy a rendelkezésre álló lehető leghosszabb időintervallumnyi adatot osszon meg.

Kérésemet a Kisalföld Online 2013.10.29.-án 08:33-kor publikált cikkére alapozom -- http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/mi... --, mely szerint:
"...tapasztalatunk szerint illetékességi területünkön minden tizedik balesetet a kerékpárosok okozzák – fogalmazott Kovács Miklós alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 29.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás hozzászólt ()

A nevem lemaradt az igénylés végéről, de talán az értesítőből ki fog derülni.

Miklós Kovács, Soproni Rendőrkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Uram!

Mellékelten megküldöm a Soproni Rendőrkapitányság illetékességi
területén történt személyi sérüléses balesetekről az Ön által kért
tájékoztatást.

Tisztelettel:

Kovács Miklós r.alezr. közl. oszt. vez.

Tisztelt Kovács úr!

Köszönöm szépen a készséges tájékoztatás a kerékpárosok által okozott balesetek számát illetően.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás