Kerekesszék kézi emelők a MÁV-Start Zrt. birtokában

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/m... linken közzétett sárga négyzettel bekeretezett kézi emelőnek a műszaki paramétereit kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/m... linken közzétett sárga négyzettel bekeretezett kézi emelőből hány db van a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/m... linken közzétett sárga négyzettel bekeretezett kézi emelőből hány db van működőképes állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/m... linken közzétett sárga négyzettel bekeretezett kézi emelő működtetéséhez milyen szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 6.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019.11.06-i napon beérkezett közérdekű adatigényével
kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

 

A sárga négyzettel bekeretezett képen lévő emelő egy MA 3 típusú svájci
gyártású szerkezet, melyről csak német nyelvű leírással rendelkezünk, amit
mellékelten küldünk. Egy darab van belőle a Bp. Nyugatiban telepítve.
Gyári adattáblával rendelkezik. 2018-ban lett felújítva (más színt is
kapott), meg lett hosszabbítva a platform, amely látszik a csatolt képeken
is. Tájékoztatjuk továbbá, hogy országosan 34 szolgálati helyen áll
rendelkezésre emelőszerkezet, melyekkel kerekesszékes utasaink utazását
biztosítani tudjuk.

Válaszaink részletezve:

 

A [1]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/m...  linken
közzétett sárga négyzettel bekeretezett kézi emelőnek a műszaki
paramétereit kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

Gépkönyv és Mobil emelő kezelési utasítást mellékelten megküldjük.

 

A [2]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/m... linken
közzétett sárga négyzettel bekeretezett kézi emelőből hány db van a
MÁV-Start Zrt. birtokában?

A megjelölt linken, sárga négyzettel bekeretezett képen szereplő állomási
emelőberendezésből a MÁV-START Zrt. birtokában egy darab van.

 

A [3]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/m... linken
közzétett sárga négyzettel bekeretezett kézi emelőből hány db van
működőképes állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A megjelölt linken, sárga négyzettel bekeretezett képen szereplő állomási
emelőberendezés üzemképes.

 

A [4]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/m... linken
közzétett sárga négyzettel bekeretezett kézi emelő működtetéséhez milyen
szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel
a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?”

A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet (Emelőgép Biztonsági Szabályzat) szerint
a berendezés emelőszerkezet, lásd IV. fejezet vonatkozó pontok.

2.1. Emelőszerkezet

Olyan szakaszosan és kézi erővel működtetett emelőgép, amely a teher vagy
személy térbeli mozgatására alkalmas.

3.1. Emelőszerkezetet önállóan az a személy kezelhet, aki

- 18. életévét betöltötte, vagy szakmunkás;

- a munkavégzés helyszínén igazolható módon rendelkezik a biztonságos
kezeléshez szükséges ismeretekkel.

8 fő rendelkezik a fent leírt feltételekkel a megjelölt linken, sárga
négyzettel bekeretezett képen szereplő állomási emelőberendezés
kezeléséhez.

 

A mellékletek az alábbi linket használva, az abban jelzett időpontig
érhetőek el:

 

[5]https://download.mav.hu/icj9Bzl11Xq5SMhM...

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése